Trafikverket

Ostkustbanans nya dubbelspår invigt

Dela

På onsdagen firades Ostkustbanan och att den näst sista länken i utbyggnaden till dubbelspår mellan Stockholm och Gävle är klar. På sträckan Skutskär-Furuvik finns nu fem kilometer nytt dubbelspår med planskilda korsningar och stängsel för att öka säkerheten.

På sträckan Skutskär–Furuvik finns nu fem kilometer nytt dubbelspår med planskilda korsningar och stängsel för att öka säkerheten.

I ett soligt Furuvik firades under onsdagen det nya dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik. Infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets regionala direktörer Catherine Kotake och Einar Schuch berättade bland annat hur betydelsefulla dessa fem kilometer dubbelspår är för pendlare och godstransporter, för ett tillgängligare Sverige.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik ingår som en viktig del i den allmänna standardhöjning som utförs för Ostkustbanan. Utbyggnaden behövs för att klara behovet av den betydande kapacitetsökning som finns på banan och bör också klara en hastighet på 200 km/timmen för snabbtåg. Genom utbyggnad av dubbelspår möjliggörs en utökad regional och interregional persontrafik.

Varje dag går cirka 112 tåg på sträckan, som fördelas på 40 persontåg, 52 regionala godståg och 20 godståg. Nästa höst öppnar den sista etappen av dubbelspårsbygget vid Gamla Uppsala. Då är Ostkustbanan redo för fler tåg och kortare restider för både människor och gods.

– Det här är en viktig utbyggnad av Ostkustbanan. Dubbelspåret bidrar till att öka kapaciteten och att minska risken för förseningar. I längden kommer det att innebära kortare restider och högre punktlighet för alla som reser och transporterar på Ostkustbanan, säger Krister Johansson, projektledare på Trafikverket.

Det nya dubbelspåret börjar vid Skutskärs nya station, går förbi bostadsområdena Medora, Stenvreten och Lindsäng, över Harnäsviken och kopplas på nuvarande järnväg vid Furuvik. Den nya sträckningen innebär att järnvägen är ett helt nytt inslag i landskapet. Det är mest påtagligt vid Harnäsviken, där en 200 meter lång bro har byggts, vid väg 76 i Furuvik och vid de nämnda bostadsområdena. Totalt har tio broar byggts på den fem kilometer långa sträckan.

I och med det nya dubbelspåret har två plankorsningar och en gångfålla byggts bort eftersom järnvägen fått ett nytt läge. Det förbättrar tillgängligheten och säkerheten i området. Dessutom har bullerplank och stängsel satts upp för att öka säkerheten.

Korta fakta dubbelspår Skutskär–Furuvik, Ostkustbanan

Vad: Dubbelspårsutbyggnad mellan Skutskär och Furuvik

Längd: 5 km

Innehåll: Tio broar finns nu på sträckan, planskilda korsningar har byggts, skyddande plank och stängsel har satts upp för att öka säkerheten.

Varför: Dubbelspåret ger ökad kapacitet och en robustare bana och har byggts för att möjliggöra fler gods- och persontransporter och på sikt skapa kortare restider. Dubbelspåret är en viktig investering som kommer hela Ostkustbanan till del. Spåret börjar trafikeras den 14 juni 2016.

Kostnad: Prognosen ligger på 645 miljoner kronor.

Kontakter

Krister Johansson, projektledare, Trafikverket, 070-548 86 57
Beisi Sundin, presskommunikatör, Trafikverket, 073- 801 24 00
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Bro över Trösken Foto Carl Magnusson
Bro över Trösken Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Nytt dubbelspår Foto Carl Magnusson
Nytt dubbelspår Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Nytt dubbelspår Foto Carl Magnusson
Nytt dubbelspår Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Krister Johansson projektledare Trafikverket Foto Carl Magnusson
Krister Johansson projektledare Trafikverket Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Karta Skutskär Furuvik
Karta Skutskär Furuvik
Ladda ned bild
Ankomst Furuvik med invigningståg från Gävle Foto Carl Magnusson
Ankomst Furuvik med invigningståg från Gävle Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Välbesökt invigning Foto Carl Magnusson
Välbesökt invigning Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild
Dubbelspår invigt med barnkör och infrastrukturminister Foto Carl Magnusson
Dubbelspår invigt med barnkör och infrastrukturminister Foto Carl Magnusson
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum