Svensk Kollektivtrafik

Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

Dela

Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år.

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik

I våras beslutade regeringen om en tillfällig riktad kompensation om tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Enligt prognoser från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner kommer coronapandemin vid årsskiftet att ha medfört biljettintäktsförluster om uppemot 7,5 miljarder för kollektivtrafiken. Den riktade kompensationen för kollektivtrafikens samlade förluster är därför otillräcklig.

- Det är som att betala för snabbnudlar, men ställa krav på oxfilé. Pengarna täcker inte ens hälften av årets förluster. Värre är att nästa års kompensation är ännu mindre, trots att de ekonomiska utmaningarna i kollektivtrafiken blir allt större. Regering och riksdag måste inse att utan full kompensation hotar nedskärningar i trafiken och uppsägningar av de hjältar som upprätthållit trafiken i krisen. Det vill vi till varje pris undvika, säger Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

Ersättningen som nu fördelas baseras på minskningen av biljettintäkterna i respektive region från mars fram till midsommar 2020 jämfört med 2019. Trots att pandemin och statliga restriktioner haft effekter på kollektivtrafikens intäkter även efter midsommar har ingen ny kompensation tillkommit enligt verksamheternas prognoser för helåret 2020.

Regeringen har aviserat att ytterligare en kompensation kommer att tillkomma nästa år. Detta i form av 2 miljarder kronor och till en samlad kollektivtrafik som prognosticeras förlora lika mycket nästa år som man gjort i år om pandemin fortsätter, motsvarande 7,5 miljarder kronor.

- Vi gör vårt yttersta för att förhindra trängsel och minska smittspridningen. Det innebär att vi kör för fullt för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas. Detta trots ett stort minskat resande och därtill minskade biljettintäkter. Kollektivtrafiken måste få sin fulla ersättning om vi ska ha en fullgod trafik när restriktionerna hävs, säger Ulrika Frick (MP), första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Våra medlemmar och personalen inom kollektivtrafiken har gjort en storartad insats med att upprätthålla vår viktiga samhällsfunktion under den här svåra perioden. Nu gäller det att vi har resurserna att fortsätta hålla i och hålla ut tills resenärerna kan återgå till kollektivtrafiken som vanligt igen, säger Tommy Levinsson (S), andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

Fakta:

Regional kollektivtrafikmyndighet

Biljettintäktstapp, RKM:s helårsprognos jmf m budget

Blekingetrafiken

45,1 mnkr

Dalatrafik:

43,9 mnkr

Gotland (RKM)

7 mnkr

Gävleborg (X-trafik)

120,8 mnkr

Hallandstrafiken

186 mnkr

Länstrafiken Jämtland

20 mnkr

Jönköpings länstrafik

100,5 mnkr

Kalmars länstrafik

100 mnkr

Länstrafiken Kronoberg

102 mnkr

Skånetrafiken

1152 mnkr

SL

3561 mnkr

Sörmlandstrafiken

66,3 mnkr

UL

335,8 mnkr

Värmlandstrafik/Karlstad buss

58 mnkr

Länstrafiken Västerbotten

68,8 mnkr

Din Tur (Västernorrland)

38,2 mnkr

VL

56 mnkr

Västtrafik

1096 mnkr

Länstrafiken Örebro

82 mnkr

Östgötatrafiken

140 mnkr

Norrbotten

35 mnkr

Totalt:

7416 mnkr

Total statlig kompensation:

3000 mnkr

 

 

 

 

Diff.

-4416 mnkr

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL.
Ladda ned bild
1:e vice ordförande Svensk Kollektivtrafik, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland (MP)
1:e vice ordförande Svensk Kollektivtrafik, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland (MP)
Ladda ned bild
2:e vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik, regionråd i Västmanland (S).
2:e vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik, regionråd i Västmanland (S).
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum