Sveriges Allmännytta

Otillräckliga förslag för en socialt hållbar bostadsförsörjning – men bra att allmännyttan kan välja bort LOU

Dela

Det krävs betydligt mer kraftfulla åtgärder för att lösa bostadsmarknadens utmaningar än vad utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har haft mandat att föreslå. Förslaget om att allmännyttan inte ska behöva tillämpa LOU är mycket positivt, medan förslaget om hyresvärdars tillträdeskrav bör avvisas.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

För att allmännyttan ska kunna bidra till bostadsförsörjningen på ett bättre sätt än idag föreslås att LOU ska ändras så att allmännyttiga bostadsföretag inte längre behöver omfattas. 

– Vi välkomnar förslaget som öppnar för att de allmännyttiga bostadsföretagen inte måste tillämpa LOU. Allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU – den ger högre byggpriser och längre byggtid jämfört med vad privata byggherrar har. Går förslaget igenom kan allmännyttans byggkostnader sänkas och byggprojekt bli klara snabbare, vilket är positivt för både dagens och morgondagens hyresgäster, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta. 

Utredningens förslag ska skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för dem som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. Tyvärr har utredningens uppdrag varit för smalt för att lösa detta, och några av förslagen bidrar inte till en mer inkluderande bostadsmarknad.   

  • Det är positivt att utredaren ser att allbolagen fungerar bra och inte vill ändra dess innehåll. Förslaget att föra över lagens innehåll till en bostadsförsörjningslag syftar till att tydliggöra för bolagen och deras ägare vilket handlingsutrymme allmännyttan har. Men den kunskapen finns redan hos dem och därför bör allbolagen vara kvar.

  • Förslaget om ett tillägg i hyreslagen för att reglera de tillträdeskrav som hyresvärden ställer på blivande hyresgäster bör avvisas. Det är varje hyresvärd som bäst kan avgöra vilka krav som behöver ställas. Vad som är berättigat, lämpligt och nödvändigt skiljer sig åt mellan olika bostadsmarknader och för olika bostadsföretag. Att reglera det i lag är svårt och ineffektivt. Dialog och goda exempel är bättre för att driva förändring.

  • Utredningens förslag räcker inte för att lösa utmaningar som bostadsbrist, osäkra boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. Det behövs mer kraftfulla och breda åtgärder. Det är därför bra att utredaren föreslår att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som nästa steg, eftersom en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning inte är möjlig utan en bred politisk överenskommelse.

  • Det krävs flera andra åtgärder, exempelvis att nivån på bostadsbidraget höjs och att det breddas till att omfatta fler målgrupper. Det skulle avsevärt underlätta för den som har lägre inkomst att kunna hyra en bostad.

– Det behövs en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan ägt och hyrt. Rätt utformad ger den lägre kostnader vid nyproduktion och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Om fastighetsägare får möjlighet att göra skattefria avsättningar i underhållsfonder och om ROT-stödet utvidgas till hyresbostäder skulle renoveringar kunna göras med mindre hyreshöjningar än idag, säger Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta, som medverkat i utredningen.

Läs betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad på regeringen.se.

För mer information, kontakta:

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 17

Hanna Larsson, bostadspolitisk expert, Sveriges Allmännytta, 08–406 56 15, hanna.larsson@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Ladda ned bild
Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta
Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum