Vision

Otillräckliga resurser skäl till välfärdens kompetensbrist

Dela

Tillgången till medarbetare i välfärden står i fokus i SKR:s ekonomirapport som presenteras i dag. I en ny undersökning riktad till höga chefer i kommuner och regioner uppger en av tre att verksamheten inte har tillräckliga resurser för att klara kvalitet och god arbetsmiljö. Vision menar att uppdrag och resurser måste gå hand i hand för att fler ska vilja jobba inom välfärden.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen är att nya uppdrag följs av nya resurser. Utan tillräckliga resurser för att utföra jobbet går det inte skapa arbetsplatser som är attraktiva att söka sig till och stanna kvar på, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

I Visions undersökning har 220 chefer på strategisk nivå inom kommuner, regioner och privata verksamheter fått frågor om viktiga utmaningar. Kompetensförsörjning lyfts fram som den enskilt största utmaningen av alla chefer, men framför allt av chefer inom kommuner och regioner. I andra hand kommer ekonomiska resurser.

Nära var tredje chef inom kommuner eller regioner anser att den verksamhet de leder inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att klara verksamhetens kvalitetskrav och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Resultat från en annan färsk studie från Vision bekräftar utmaningen. Den visar att hälften av socialsekreterarna överväger att sluta, och att det främsta skälet är en hög arbetsbelastning. Endast var åttonde upplever att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose individens rättigheter.

Vision menar att kommuner och regioner behöver bli bättre på att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, bland annat genom att samarbeta med varandra och satsa på kompetensutveckling. Trots kompetensutmaningarna har endast hälften av alla kommuner i dag en strategi för kompetensförsörjningen, enligt siffror från SKR. Samtidigt anser Vision att utgångspunkten för att lösa kompetensfrågan är att verksamheterna har en tillräcklig finansiering och att nya uppdrag finansieras fullt ut.

– Grundläggande för att hantera kompetensutmaningen är en tillräcklig finansiering. Otillräckliga resurser riskerar att skada tilliten till välfärden och leder till att människor inte får den välfärd de har rätt till. Men det leder också till en dålig arbetsmiljö, som försvårar möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Om undersökningen
I undersökningen ingår totalt 220 chefer i kommuner och regioner samt i upphandlade verksamheter (150 chefer i offentlig sektor, 70 i privat eller ideell). I huvudsak har kommunchefer/direktörer, HR-chefer/personalchefer deltagit. Undersökningen genomfördes av Kantar Public under våren och sommaren 2021, och bygger på intervjuer, enkät och fokusgrupper.

Läs undersökningen ”Välfärdens utmaningar” på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn: 070-746 21 24.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Seminarium 4/7: Socialtjänstens roll i att förebygga gängkriminalitet29.6.2022 06:51:00 CEST | Pressmeddelande

Media hälsas välkomna till ett almedalsseminarium där socialtjänstens förutsättningar för att bidra till att stoppa rekryteringen till gäng debatteras. I panelen deltar bland andra Lena Hallengren (S) och Johan Forssell (M). Seminariet sänds på SVT Forum. Socialtjänsten har hög kompetens på att förebygga social utsatthet och kriminalitet. Samtidigt är alla överens om att insatser riktade till unga spelar stor roll för att minska rekryteringen till gängen. Men undersökningar från Vision visar att det saknas resurser för förebyggande arbete, trots stora överskott inom kommunerna. Under seminariet diskuteras vilka åtgärder som krävs för att socialtjänsten ska kunna ta en större roll i det förebyggande arbetet. Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Tid: 4/7 2022 07:45 - 08:45 Plats: Strandgatan 19, TCO-landet på Almedalen SVT Forum sänder seminariet på SVT2 måndag den 4 juli mellan kl. 10-15. Seminariet kommer också att finnas på SVT Play. Medverkande Veronica Magnusson, förbunds

Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats27.6.2022 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. - Omvärldsläget har medfört ett behov av att uppdatera avtalet för krigs- och beredskapstillstånd. Det är en av många pusselbitar för att stärka välfärdssektorns beredskapsförmåga, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision. Coronapandemi, krig i Europa och en svensk NATO-ansökan har på kort tid förändrat synen på Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov i händelse av krig har parterna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller beredskapstillstånd. - Välfärdssektorn nu har en samlad kollektivavtalstäckning för normalläge, krisläge och krigs- och beredskapstillstånd. Det är viktigt att ha avtal som är anpassade för den situation som råder och att medarbetare och chefer vet vilka villkor som gäller, säger Eva-Lotta Nilsson. Uppdateringen av av

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum