Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter

Dela

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

För 5 år sedan lämnade Lars-Göran Mårtensson in sin avverkningsanmälan. Sedan stoppades han av Skogsstyrelsen, sedan den lokala ornitologiföreningen sett lavskrikor i skogen. Att Lavskrikan inte är en hotad fågelart och finns i stor omfattning från Norge, via Sverige till östra Sibirien spelar ingen roll för Skogsstyrelsen. 

Sedan dess har skogsägaren kastats mellan olika myndigheter som inte vill ta ansvar och ge honom ersättning för att inte få avverka. Skogsstyrelsen och domstolarna hänvisar till  artskyddsförordningen, ett moment 22, som innebär att skogsavverkning kan stoppas – utan att någon ger den drabbade ekonomisk kompensation. 

– Om förbudet står sig efter att frågan tröskats genom domstolshierarkin igen tvingas Lars-Göran Mårtensson att gå till domstol igen för att stämma staten för att få eventuell ersättning, säger Paul Christensson. 

Det så kallade Lavskrikemålet är principiellt viktigt för alla skogsägare i Sverige. Därför har LRF och Mellanskog  tillsammans drivit detta som principmål och stått för markägarens ombudskostnader, som hittills rör sig om hundratusentals kronor. Det är inte acceptabelt att medborgare i Sverige ska behöva finansiera den här typen av domstolsprocesser för sin grundlagsskyddade rättigheter. Ytterligare minst två markägare berörs av Lavskrikefallet. Markägaren själv har hittills gått miste om inkomster på hundratusentals kronor eftersom han inte kan avverka sin skog. 

– Det är viktigt att den utredning som utreder artskyddsförordningen lämnar förslag som innebär att den rättsosäkerhet skogsägare hamnar i undanröjs snarast, säger Paul Christensson. 

 LRF och skogsägarföreningarnas förslag för att lösa den Kafkaliknande situationen är: 

  • När pågående markanvänding (avverkning) förbjuds måste statenbesluta om en reservatbildning, eller biotopskyddsområde där ersättningsbestämmelserna är tydliga. Alternativt att träffa överenskommelse med skogsägaren om ett naturvårdsavtal. 
  • Staten ska inte kunna runda ersättningsrätten genom att använda artskyddsbestämmelser istället för områdesskydd när man vill stoppa skogsbruk.
  • Sveriges bestämmelser om fåglar går idag längre än EU-direktiven kräver. Denna överimplementering måste undvikas då konsekvenserna blir orimliga. 
  • LRF ställer sig även undrande till hur Sverige ska kunna övergå från fossila bränslen till biobränslen om inte förnyelsebar råvara från skogen kan användas genom avverkningsförbudsförbud.

För mera information, kontakta Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, 070-6599705 eller LRF pressavdelning 010-184 40 70 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Besvikelse när regeringen sparar in på jordbruket14.4.2021 09:10:26 CEST | Pressmeddelande

Regeringen väljer i sin vårbudget att inte dela ut 1 miljard kronor som tidigare öronmärkts för Sveriges lantbrukare. ¬¬– Vi är besvikna över att regeringen väljer att minska den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, med hänvisning till att EU tillför medel via sin återhämtningsfond för coronaeffekten. Det blir ett nollsummespel där Sveriges livsmedelsproducenter blir de ekonomiska förlorarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Ny undersökning: Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet18.3.2021 07:54:00 CET | Pressmeddelande

Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. ¬– Det är viktigt att lantbrukarna är nöjda med Greppas verksamhet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum