Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter

Dela

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

För 5 år sedan lämnade Lars-Göran Mårtensson in sin avverkningsanmälan. Sedan stoppades han av Skogsstyrelsen, sedan den lokala ornitologiföreningen sett lavskrikor i skogen. Att Lavskrikan inte är en hotad fågelart och finns i stor omfattning från Norge, via Sverige till östra Sibirien spelar ingen roll för Skogsstyrelsen. 

Sedan dess har skogsägaren kastats mellan olika myndigheter som inte vill ta ansvar och ge honom ersättning för att inte få avverka. Skogsstyrelsen och domstolarna hänvisar till  artskyddsförordningen, ett moment 22, som innebär att skogsavverkning kan stoppas – utan att någon ger den drabbade ekonomisk kompensation. 

– Om förbudet står sig efter att frågan tröskats genom domstolshierarkin igen tvingas Lars-Göran Mårtensson att gå till domstol igen för att stämma staten för att få eventuell ersättning, säger Paul Christensson. 

Det så kallade Lavskrikemålet är principiellt viktigt för alla skogsägare i Sverige. Därför har LRF och Mellanskog  tillsammans drivit detta som principmål och stått för markägarens ombudskostnader, som hittills rör sig om hundratusentals kronor. Det är inte acceptabelt att medborgare i Sverige ska behöva finansiera den här typen av domstolsprocesser för sin grundlagsskyddade rättigheter. Ytterligare minst två markägare berörs av Lavskrikefallet. Markägaren själv har hittills gått miste om inkomster på hundratusentals kronor eftersom han inte kan avverka sin skog. 

– Det är viktigt att den utredning som utreder artskyddsförordningen lämnar förslag som innebär att den rättsosäkerhet skogsägare hamnar i undanröjs snarast, säger Paul Christensson. 

 LRF och skogsägarföreningarnas förslag för att lösa den Kafkaliknande situationen är: 

  • När pågående markanvänding (avverkning) förbjuds måste statenbesluta om en reservatbildning, eller biotopskyddsområde där ersättningsbestämmelserna är tydliga. Alternativt att träffa överenskommelse med skogsägaren om ett naturvårdsavtal. 
  • Staten ska inte kunna runda ersättningsrätten genom att använda artskyddsbestämmelser istället för områdesskydd när man vill stoppa skogsbruk.
  • Sveriges bestämmelser om fåglar går idag längre än EU-direktiven kräver. Denna överimplementering måste undvikas då konsekvenserna blir orimliga. 
  • LRF ställer sig även undrande till hur Sverige ska kunna övergå från fossila bränslen till biobränslen om inte förnyelsebar råvara från skogen kan användas genom avverkningsförbudsförbud.

För mera information, kontakta Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, 070-6599705 eller LRF pressavdelning 010-184 40 70 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin7.12.2020 07:27:00 CETPressmeddelande

Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum