Skogsstyrelsen

Över 1 000 förbättringar i miljön utförda av Naturnära jobb

Dela

Intresset för att delta i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb är stort. Skogsstyrelsen har redan nått årets mål att tillsätta 1 500 platser. Arbetslagen har sedan starten i våras redan utfört mer än 1 000 åtgärder över hela landet. Nu lanseras också en aktivitetskarta som i realtid visar vad och var alla förbättringar utförts i naturen.

Foto: Patrik Svedberg, Skogsstyrelsen
Foto: Patrik Svedberg, Skogsstyrelsen

Arbetsmarknadssatsningen har varit igång i full skala först strax innan årets semester, men ändå har 1 500 deltagare börjat sin anställning, visar en delrapport som Skogsstyrelsen lämnat över till regeringen. Det gör att Skogsstyrelsen nu kan sikta på att nå 1 600 redan under första året, vilket var målsättningen initialt.

– Vi ser att intresset är stort för att delta men också att det skapar nytta både för individerna och ute i skog och mark. Redan har vi deltagare som kunnat gå vidare till en fast anställning som bland annat elektriker, lärarassistent, läkarsekreterare och byggnadsarbetare, säger Skogsstyrelsens Fredrik Gunnarsson, samordnare för Naturnära jobb.

Under sommaren har medarbetarna gjort en stor insats på många håll med att hjälpa jordbruket stängsla in stora arealer med nya marker för kreatur som måste flyttas på grund av torkan. Totalt har Naturnära jobb fram till och med oktober utfört över 1 000 enskilda åtgärder och förbättringar i naturen som till exempel röjning vid naturreservat, upprustning av motionsspår, vandrings- och skoterleder och röjning utmed vägar för bättre sikt.

På Skogsstyrelsens hemsida finns nu en karta som tagits fram i samarbete med SGU som visar vad och var alla insatser har gjorts och som rapporterats in. Nya insatser fylls på löpande med bilder före och efter.

Enligt delrapporten till regeringen är deltagarnas medelålder 42 år. Drygt hälften är nya eller relativt nyetablerade i Sverige och resten är långtidsarbetslösa.

– Tyvärr ser vi att bara 20 procent av deltagarna är kvinnor och det är vi inte nöjda med eftersom vi strävar efter en jämn könsfördelning, säger Fredrik Gunnarsson.

Därför pågår ett arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen för att anpassa verktygen på ett sätt som lockar fler kvinnor.

Länk till rapporten finns nedan under Dokument.

Länk till kartan: http://sgu.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7bde03517aa64e59aadfac1b81108f69

Mer om Naturnära jobb:
Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Individer får en anställning under ett års tid. Målgruppen är arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Målet är att de som anställs ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Mer information:

Fredrik Gunnarsson, samordnare Naturnära jobb, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 17, 073-719 54 80, fredrik.gunnarsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Patrik Svedberg, Skogsstyrelsen
Foto: Patrik Svedberg, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum