Länsstyrelsen Östergötland

Över 100 deltagare väntas till friluftskonferens

Dela

På torsdag arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en friluftskonferens tillsammans med flera lokala aktörer. Över 100 personer kommer under dagen att lyssna på föreläsningar, debatter och delta i workshops

Den 31 augusti arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en regional friluftskonferens i samarbete med bland andra Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun. Konferensen kommer att hålla till i och runt Tinnerö rundloge, några kilometer utanför Linköpings tätort.

Media bjuds in att delta under hela eller delar av dagen.

Program

9.30–10.00: Registrering, fika och mingel

10.00–10.15: Inledning, Landshövding Elisabeth Nilsson

10.15–11.00: En forskningsöversikt – trender och utmaningar för friluftslivet. Professor Klas Sandell, Karlstad universitet.

11.00–11.30: Folkhälsa, hälsa och friluftsliv. Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten.

11.30–12.00: Goda exempel från Östergötland:
– Att nå nya besökare i naturen, Friluftsfrämjandet region Öst
– Alla i naturen, Stefan Arrelid och Marie Andersson, Studiefrämjandet.
– Integration i naturen och Naturskolans verksamhet i Tinnerö, Carina Brage, Calluna

12.00–13.30: Lunch

13.30–13.45: Länsstyrelsens samordning av friluftspolitiken

13.45–14.45: Parallella workshops

14.45–15.15: Fika och mingel

15.15–16.00: Paneldebatt och avrundning. Deltagare: Klas Sandell (Karlstad Universitet), Matti Leijon (Region Östergötland), Eivor Folkesson (Friluftsfrämjandet), Fia Sundin och Lena Petersson Forsberg (Motala kommun).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland