Tessin Nordic

Över 100 fastighetsprojekt via privata investerare

Dela

Tessin gick i dagarna över drömgränsen 100 genomförda projekt via sin finansieringsplattform för fastighetsprojekt. Nu blickar bolaget mot institutionellt kapital och en nordisk marknad.

Tessin startade 2014 med ändamålet att hjälpa fastighetsutvecklare och privata investerare att mötas på en plattform där projekt kunde möjliggöras. 4 år och drygt 1,2 miljarder rest kapital senare har över 100 projekt nu finansierats via plattformen.

Projekten utgörs av såväl bostäder som kommersiella fastigheter och industrilokaler. 1800 bostäder har upprättats med en sammanlagd boarea på över 120 000 kvm. Drygt 100 lokaler inom segmentet industrilokaler respektive kommersiella fastigheter på sammanlagt över 85 000 kvm har även förverkligats.

- Tessin bildades i mångt och mycket som ett svar på kreditmarknadens åtstramade förhållning till fastighetsutvecklare. I takt med att bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbranschen blir allt fler aktörer lidande. När allt annat finns på plats ska inte brist på kapital vara det som hindrar byggandet eller upprustningen av fastigheter, säger Jonas Björkman, VD och grundare för Tessin.

Det är inte bara fastighetsmarknaden som ser annorlunda ut idag. Investerare brukade tidigare kunna investera i preferensaktier för vissa projekt på plattformen, medan man nu istället använder sig av säkerställda lån som investeringsform. Säkerställda lån avser lån som backas upp av en eller flera säkerheter såsom fastighetspant, aktiepant och borgen.

Tessin har länge betraktats som en disruptiv aktör med en ny lösning på ett problem i en konventionell bransch. Nästa milstolpe för Tessin är att lansera sin plattform i Finland samt ta in institutionellt kapital i en fond som utgår från projekten på plattformen.

- Vi ser goda möjligheter att skala upp verksamheten ur flera perspektiv, däribland aktörerna som investerar och marknaderna vi är verksamma inom. Institutionellt kapital inom vår planerade fond stödjer vår ambition om att erbjuda bred riskspridning. Samtidigt är den finska marknaden mogen och delar flera karaktärsdrag med den svenska. Små byggaktörer med åtstramade kapitalflöden från banker är inte unikt för Sverige och behovet av fler bostäder och kommersiella fastigheter likaså, säger Jonas.

Kontakter

Bilder

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum