Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma

Dela

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Hälsan i länet fortsätter att vara god. 72 procent av de svarande skattar sin hälsa som mycket bra eller bra (en liten nedgång från 75 procent år 2017). Hälsan varierar dock beroende på hur människors tillvaro ser ut. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet. I Uppsala kommun bedömer 75 procent att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Heby kommun är 62 procent.

Rökningen fortsätter att minska i länet. År 2017 uppgav 6 procent att de var rökare, år 2022 har den siffran minskat till 4 procent. Snusandet ökar däremot, från 10 procent år 2017 till 13 procent år 2022. För första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker.

- Rökning är en av de största existerande hälsoriskerna som går att förebygga, där varannan rökare dör i förtid och en rökare i genomsnitt förlorar 10 år av sin förväntade livslängd. Det är oerhört viktigt att vi, utifrån ett folkhälsoperspektiv, fortsätter att minska rökningen, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L).

Några oroande fakta finns kring de yngre vuxna. 42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent.

Dessutom fortsätter inaktiviteten hos unga att vara hög. År 2017 väckte det uppmärksamhet att unga vuxna satt mer än 80-åringar. År 2022 har detta faktum förvärrats. Resultatet för 2022 visar att 32 procent av de unga vuxna (18 - 29 år) sitter mer än 10 timmar per dygn, medan motsvarande siffra för de som är 80+ år är 19 procent. 2017 var siffrorna 23 procent för unga vuxna respektive 21 procent för de som är 80+ år.

- Det här är ett misslyckande för folkhälsoarbetet. De som har de generellt sett bästa möjligheterna att vara aktiva är de som är sämst på att utnyttja dessa möjligheter. Det är också oroväckande att besvär av ensamhet och isolering är så pass vanligt. Utan att säga att det finns något direkt orsakssamband så vet vi ju att vi redan har problem med en hög belastning på psykiatrin, säger vårdstyrelsens ordförande Björn-Owe Björk (KD).

Det är sjätte gången undersökningen Liv och hälsa genomförs sedan år 2000. Andra intressanta resultat i undersökningen är exempelvis att:

38 procent av länets kvinnor avstår ibland från att gå ut ensamma på grund av risken för att bli överfallen, rånad eller ofredad. Motsvarande siffra bland män är 11 procent.

52 procent av länets medborgare skattas som överviktiga, fler män än kvinnor. Fetman har ökat från 16 procent av befolkningen till 17 procent sedan 2017.  

76 procent av länets medborgare har ett stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården, vilket placerar vården i topp bland de institutioner som det har frågats om. Motsvarande siffra för Arbetsförmedlingen (som kommer lägst av rankade institutioner) är 20 procent.

Fakta om undersökningen:

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomförs regelbundet med några års mellanrum sedan år 2000 och syftar till att ge underlag till beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Jämförelser mot tidigare år görs här i ålder 18 - 84 år. Årets enkät skickades ut till 18 000 respondenter, svarsfrekvensen är 45,8 procent.

Enkäten består av ett drygt 50-tal frågor, som varierar något beroende på åldern på den som svarar. Resultatet kommer att användas av Region Uppsala och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Undersökningen görs i samarbete med Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Kontakter

Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande: 072 – 227 02 37
Björn-Owe Björk, vårdstyrelsens ordförande: 072 – 217 32 78
Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet Region Uppsala: 072 – 207 74 81

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 31 januari 202331.1.2023 16:52:02 CET | Pressmeddelande

Initiativ om hyrpersonal avslogs I november inkom Helena Proos med flera (S) med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor. Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. I sitt svar instämmer regionstyrelsen i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor. Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023. (S) reserverade sig mot beslutet. Initiativ om sexuell hälsa besvarades Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) ink

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum