Svenskt Trä

Överdriven oro för fukt och trä i Skandinavien

Dela

Limträ klarar fukt lika bra som andra byggmaterial, allt annat är myter baserade på okunskap. Egentligen handlar det bara om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik, menar Per Karnehed, civilingenjör och diplomerad fuktsakkunnig. − Det behövs ännu mer information och kunskapsspridning på det här området, konstaterar Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

I de skandinaviska länderna är limträ och fukt en vanlig fråga, och branschen lägger mycket tid, kraft och pengar på att prata om väderskydd, tänka på väderskydd och utveckla väderskydd. Nere i Europa är synen annorlunda och ofta väcker den skandinaviska upptagenheten vid frågan stor förvåning.

− Där är inställningen att det egentligen inte spelar så stor roll om träkonstruktionen blir fuktig, bara den får chans att torka ut. Faktum är att limträ klarar fukt lika bra som andra konstruktions-material. Egentligen borde det här vara en icke-fråga, säger Per Karnehed som driver Karnehed Design & Construction AB.

Krävs kunskapsspridning och systemlösningar
Per Karnehed menar att det egentligen bara handlar om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik och veta lite om sambandet mellan relativ luftfuktighet, RF, temperaturer och mikrobiell påväxt. Utan att gå in allt för mycket på detaljer, konstaterar han att det största misstaget ofta är att täcka in träet, eftersom risken då är att det bildas kondens.

− I andra delar av Europa vet man detta och det som fungerat bra där i många år fungerar naturligtvis utmärkt också i Sverige, säger han.

Per Karnehed menar därför att oron över trä och fukt är en myt som mest bygger på tradition och okunskap i byggbranschen. Han efterlyser ännu mer kunskapsspridning och fler gemensamma standarder och systemlösningar.

− Limträtillverkarna har ingen anledning att rygga för den här frågan, istället borde de kliva fram och leverera fakta.

Gott om goda exempel
Per Karnehed ger ett exempel från ett aktuellt projekt som han varit engagerad i, Valla Berså i Linköping.

− När Lindsténs Fastigheter AB skulle bygga en av stadens mest hållbara, miljöriktiga och fina byggnader ville man bygga med limträ i kombination med KL-trä, korslimmat trä. Därför att det var det naturliga valet.

Utmaningarna var två. Dels att byggaren Åhlin & Ekeroth Byggnads AB inte hade tidigare erfarenhet av att bygga i trä, dels byggnadens cirkelform som gör den extra utsatt.

− Jag var på plats och visade konkret hur man kan göra. Allt har gått bra och byggföretaget siktar nu på att fortsätta med mer trä i konstruktionerna även i kommande projekt, säger Per Karnehed.

Johan Fröbel bekräftar det Per Karnehed säger. Myten om riskerna med fukt och limträkonstruktioner lever fortfarande kvar hos många, trots att det finns massor av motbevis, så vi fortsätter att jobba aktivt med att sprida kunskap om den här frågan, säger han.

− Vi slutför nu produktionen av Limträhandbok Del 4. Den handlar om planering och montage av limträkonstruktioner där ett av kapitlen handlar om fukt och montage. Den nya handboken levereras i början av juni, berättar Johan Fröbel.

Pressbilder

För mer kunskap om limträ:
Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa nya Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter de välbesökta kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa tillfälle är 13 november på Hotel Rival i Stockholm.

Om limträ – http://www.svenskttra.se/om-tra/om-limtra/

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Här är juryn för Träpriset 2020!18.9.2018 07:12Pressmeddelande

Det prestigefyllda Träpriset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä. Nu står fem jurymedlemmar med bred erfarenhet inom arkitektur på både nationell och internationell nivå, redo för Träpriset 2020. - Varje omgång av Träpriset blir en markör för var vi ligger i träbyggandet i Sverige. Det ska bli intressant att se hur det har utvecklats de senaste fyra åren, säger Carmen Izquierdo, arkitekt och ordförande för Träprisjuryn 2020.

Myter om träkonstruktioner och ljud lever kvar17.9.2018 10:53Pressmeddelande

”Inga akustikproblem träkonstruktioner i limträ”. Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar. − Tvärtom kan akustiken i trähus upplevas mjukare och behagligare än i hus med andra konstruktionsmaterial, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

”Träbyggandet är här och nu!”3.9.2018 07:06Pressmeddelande

Träbyggandet är ett stort, nationellt intresse och det fortsätter att växa. Under Trä & Teknik-mässan lyftes många exempel fram där trä är en viktig del av lösningen för några av våra mest aktuella samhällsproblem. Med smarta digitala sågverk, effektiva produktionsanläggningar och industriella byggprocesser möter träbyggindustrin den ökade efterfrågan på fler bostäder, lägre klimatpåverkan och sysselsättning i hela landet.

Trä & Teknik - en viktig mötesplats när träbyggindustrin går mot 40 miljarder22.8.2018 13:32Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN Klimat-, sysselsättning- och boendefrågan står idag överst på många agendor. Detta innebär vind i seglen för träbyggindustrin då både materialets styrkor och industriellt träbyggande är viktiga pusselbitar för att möta dessa utmaningar. Besök Trä & Teknik-mässan i Göteborg den 28–31 augusti och träffa representanter från en industri vars omsättning beräknas fördubblas fram till år 2025. Mässan invigs av H.M. Konungen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum