Umeå kommun

Överenskommelse om avvikelse från semesteravtal

Dela

Med anledning av den pågående coronapandemin har Umeå kommun gjort en överenskommelse med de fackliga organisationerna Vision, ASSR, Ledarna samt Teaterförbundet om hur de anställdas huvudsemestrar ska förläggas under 2020. Utöver huvudsemester under sommarmånaderna ingår nu även möjlighet för arbetsgivaren att förlägga semester i september och december.

– Det här är en överenskommelse som självklart inte är önskvärd av någon part, men den är helt nödvändig för att vi i rådande läge ska klara personalförsörjningen under sommarperioden. Vi kommer dock att göra det vi kan för att medarbetarna i möjligaste mån ska få den semester som man önskar, säger Stefan Larsson, förhandlingschef vid Umeå kommun.

Överenskommelsen med de fackliga organisationerna innebär bland annat att huvudsemester normalt bör förläggas fyra veckor sammanhängande under juni-augusti. Huvudsemesterperioden kan efter MBL-förhandling utökas till maj-september, samt veckorna 49–53 under december månad. Medarbetare bör skyndsamt underrättas om semesterns förläggning, dock senast en månad innan ledighetens början.

Två veckor av arbetstagarens huvudsemester kan förläggas till december och veckorna 49-53. Förläggning med mer än två veckor i december är möjlig om det är nödvändigt men ska tillämpas mycket restriktivt av arbetsgivaren.

Överenskommelsen innehåller sammanfattningsvis följande:

  • Huvudsemester bör förläggas normalt fyra veckor sammanhängande under juni-augusti.
  • Huvudsemester kan även förläggas i september samt under två veckor i december, veckorna 49-53. Med stor restriktivitet kan fler veckor förläggas i december.
  • Det är på arbetsgivarens initiativ semester kan förläggas enligt överenskommelsen.
  • Semesterförläggning och förändring av semester ska MBL-förhandlas, meddelas till medarbetare och vara klar senast en månad innan förläggning eller förändring.
  • Ersättning utgår med 7 500 kr per vecka som semester förläggs i december.
  • Vid avbruten huvudsemester utgår 3 000 kr i ersättning.
  • Medlemmar i Vision, ASSR, Ledarna samt Teaterförbundet omfattas i huvudsak av överenskommelsen.

Mer information: 
Stefan Larsson
förhandlingschef
Umeå kommun
070-689 11 73
stefan.larsson.2@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum