Skolverket

Överenskommelse om stöd till Trollhättan

Dela

Skolverket och Trollhättans kommun har slutit en överenskommelse om stöd efter dådet på Kronans skola i höstas. Totalt bidrar Skolverket i ett första skede med drygt 800 000 kronor till olika utbildningssatsningar för skolpersonal på Kronans skola och beslutsfattare i kommunen.

- Efter dådet på Kronan beslutade vi omgående att erbjuda Trollhättan speciella stödinsatser. Syftet är att ge lärare och skolledning stöd i hur de kan möta elever och utveckla undervisningen efter den traumatiska händelsen, säger Fredrik Ignell, undervisningsråd på Skolverket.

Stöd i fler led

Totalt kommer 30 lärare på Kronans skola och i andra skolor i Trollhättans kommun att erbjudas utbildning och coachning. Målet är att skapa kontinuitet för eleverna och utveckla undervisningens kvalitet. Skolledningen på Kronans skola och cheferna på utbildningsförvaltningen erbjuds handledning.

- Trollhättan uttryckte ett behov av utbildningsinsatser och det vill vi tillmötesgå. Att bygga på kompetensen hos lärarkåren och cheferna på olika nivåer är en bra väg att gå, säger Fredrik Ignell.

Samverkan för bästa skola

Skolverket bidrar med stöd att identifiera behoven av insatser, hjälper till med planering, stöttar och följer upp arbetsprocessen och bidrar med pengar till insatserna. Dialogen med Kronan fortsätter under våren för att identifiera och genomföra ytterligare insatser som syftar till att höja kunskapsresultaten. Stödet till Trollhättan genomförs inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag ”Samverkan för bästa skola”. Det är en satsning med riktade insatser som vänder sig till skolor som har extra stora utmaningar.

 

För frågor kontakta

Fredrik Ignell,
Undervisningsråd och processtödjare
08-527 332 52

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper28.9.2017 09:00Pressmeddelande

18 663 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum