Umeå kommun

Överenskommelse tecknas för att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor

Dela

Individ- och familjenämnden har fattat beslut om att tillsammans med Kvinno- och tjejjouren i Umeå ingå en gemensam överenskommelse för långsiktig samverkan i form av ett idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Syftet med partnerskapet är att erbjuda ett långsiktigt, tryggt och bra stöd till våldsutsatta kvinnor, ta vara på barns rättigheter och att sprida information om mäns våld mot kvinnor. Överenskommelsen bygger på gemensamma värderingar som respekt, medmänsklighet, omtanke, öppenhet och tillit, samt varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten.

– Det här är ett historiskt beslut på alla sätt. Vi fördjupar vårt samarbete med Kvinno- och tjejjouren i Umeå för att bekämpa våldet. Konkret innebär det att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn förbättras och att Kvinno- och tjejjouren får bättre ekonomiska förutsättningar. För Umeå kommun innebär det att vi väljer väg och åtar oss att långsiktigt arbeta tillsammans med de ideella krafter, istället för som i andra kommuner skära ned bidragen till jourerna och tappa ovärderlig kompetens, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Umeå Kommun och Kvinno- och tjejjouren har under flera år samverkat kring stöd till våldsutsatta kvinnor. Den senaste samverkansöverenskommelsen slöts 2018. Kvinno- och tjejjouren har också erhållit föreningsbidrag från Umeå kommun.

Överenskommelsen omfattar skyddat boende

Kvinnojouren erbjuder skyddat boende till kvinnor som är utsatta eller har utsatts för våld eller hot om våld i nära relation och som i den akuta situationen är i behov av tillfälligt skyddat boende för sig och sina barn.

I det skyddande boendet erbjuds stöttning, samtalsstöd, rådgivning, skyddsplanering och bedömning liksom övrigt stöd i kontakt med rättsväsende, socialtjänst och andra aktörer. Likaså är barnen i fokus utifrån beskrivningar ovan. Personal finns tillgänglig för boende alla dagar 8 - 22.

Kvinno- och tjejjouren följer socialtjänstlagen vid biståndsbeslut från socialtjänsten gällande dokumentation, tystnadsplikt, orosanmälning, systematiskt kvalitetsarbete och Lex Sarah.

Nämnden ger ytterligare 1 100 000 kronor, totalt 2 970 000 kronor, för bemanning och drift under 2022. Ersättningen justeras genom en årlig uppräkning på två procent. Partnerskapet avser perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som avslogs.

Om Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinno- och tjejjouren i Umeå är en ideell, feministisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Kvinno- och tjejjouren arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och med att stödja våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. I begreppet kvinnor och tjejer inkluderas även transkvinnor, transtjejer och icke binära med erfarenhet av att könas som kvinna/tjej.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-812 90 69
hanna.lundinjernberg@umea.se

Emma
Kvinno- och tjejjouren i Umeå
emma@kvinnojoureniumea.se

Elin
Kvinno- och tjejjouren i Umeå
076-029 00 28
hr@kvinnojoureniumea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi efterfrågar invånare med erfarenhet av vård och omsorg21.1.2022 11:55:40 CET | Pressmeddelande

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla en trygg och säker vård och omsorg. Vi vädjar därför till invånare som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionshinderomsorg eller personlig assistans och har möjlighet att under en begränsad tid hjälpa till inom kommunens äldreomsorg eller funktionshindersomsorg att ta kontakt med respektive rekryteringscentrum.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum