Åklagarmyndigheten

Överklagande till Högsta domstolen om ringa narkotikabrott

Dela

Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av ett helt annat slag.

Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 415 slagit fast att om någon ska dömas för innehav av narkotika av visst slag så ska denne inte också dömas för att ha brukat en del av den innehavda narkotikan.

Frågan är om detta gäller även när den brukade narkotikan är av ett annat slag. Landets tings- och hovrätter dömer olika i denna fråga. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör rättsläget.


Överklagandet AMR 791-20 (pdf)

Kontakt

My Hedström, byråchef, 010-562 50 27.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum