Överskott för staten i februari 2020

Dela

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 58,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 45,5 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än prognos bidrog till utvecklingen.

Det primära saldot, som består av skillnaden mellan statens inkomster och utgifter, blev 13,9 miljarder kronor högre än prognostiserat. Skatteinkomsterna var cirka 12 miljarder kronor högre än väntat, vilket främst förklaras av högre inbetalningar av kompletterande skatt och något lägre utbetalningar från skattekontot än i prognosen. Samtidigt blev övriga inbetalningar något högre än prognos, bland annat till Jordbruksverket.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,7 miljarder kronor högre än beräknat. Det berodde främst på högre utlåning till Försvarets materielverk.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2020 visade statens betalningar ett överskott på 118 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 055 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars 2020 publiceras den 7 april, kl. 09.30.

Kontakt

Elin Stenbacka, makroekonom, 08 613 45 99
Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
Utfall feb.Prognos feb.Differens feb.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo58 87745 53313 34513 345118 001
Nettolånebehov1-58 877-45 533-13 345-13 345-118 001
Primärt saldo3-60 092-46 208-13 885-13 885-57 505
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4-121-799678678-84 447
Räntor på statsskulden1 3361 474-139-13923 951
  - Ränta på lån i svenska kronor1 0691 010595918 363
  - Ränta på lån i utländsk valuta-118-34-84-84-426
  - Realiserade valutakursdifferenser385498-113-1136 014
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna Renaparin-patent7.7.2020 17:59:09 CESTPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att myndigheten avser bevilja bolagets patentansökan P9346EP00. Patentansökan omfattar Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation. Corline utvecklar produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation med målet att förebygga den ischemi-/reperfusionsskada som uppstår i upp till 40 procent av alla njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. En klinisk fas 1-studie omfattande 16 patienter har nyligen avslutats där Corline konstaterar att Renaparin® funnits vara säkert att administrera i samband med njurtransplantation. UPO meddelar att man avser bevilja bolagets patentansökan vilken omfattar den generella tekniken att skydda blodkärl med bolagets heparinsubstans. Patentet skyddar också den specifika tillämpningen att fö

Eolus och SCA inleder nytt samarbete7.7.2020 15:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 7 juli 2020 Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW. I Sverige innebär avtalet utpekade områden och i Baltikum gäller avtalet samtliga fastigheter som SCA just nu äger i Estland och Lettland. Avtalet innebär även att Eolus avyttrar knappt 600 hektar mark på Ösel i Estland till SCA, samtidigt som parterna tecknar nyttjanderättsavtal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla vindkraftsprojekt på dessa marker. -Vi har en lång och god relation med SCA och är glada över att utveckla vårt samarbete. Genom avtalet tar vi ett nytt steg i vårt samarbete genom att utveckla projekt tillsammans. Med våra kompletterande kompetenser ser jag stora möjligheter att utvec

Underskott för staten i juni 20207.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat. Det primära saldot blev 13,9 miljarder kronor högre än prognosticerat. Större delen av skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna blev cirka 10 miljarder kronor högre än beräknat. Statistik som visar effekterna inom de olika skatteslagen saknas ännu. Statistik för maj månad visade bland annat att inbetalningarna av löneskatter och bolagsskatt var högre än beräknat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med juni 2020 visade statens betalningar ett underskott på 58,0 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 158 miljarder kronor i slutet av juni. Utfallet för juli 2020 publiceras den 7 augusti, kl. 09

CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 20207.7.2020 08:20:00 CESTPressmeddelande

CellaVision presenterar andra kvartalet för 2020 den 16 juli kl. 11:00 Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-07 kl 08.20 Den 16 juli 2020 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för andra kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar och kommenterar rapporten. Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: https://tv.streamfabriken.com/cellavision-q2-2020 Telefonnummer till konferensen: SE: +46 8 566 42693 UK: +44 333 300 9267 US: +1 8 332 498 404 Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid. Om CellaVision CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod

Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger – även övertilldelningsemissionen fulltecknad6.7.2020 16:10:00 CESTPressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission och en övertilldelningsemission. Tilldelning har även kunnat göras i övertilldelningsemissionen till följd av överteckning i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs 12,48 MSEK före emissionskostnader och genom övertilldelningsemissionen tillförs 1,87 MSEK före emissionskostnader, således sammantaget 14,35 MSEK före emissionskostnader. Sammanräkningen av resultatet i Stockwiks företrädesemission om 12,48 MSEK före emissionskostnader, i vilken teckningsperioden löpte ut den 2 juli 2020, visar att 402.752 aktier av de 430.237 erbjudna aktierna i företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 93,6 procent av företrädesemissionen. Återstående aktier i företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har anmälningar om att teckna 1.803.195 aktier utan stöd av teckningsrätter emottagits. Detta ger en tota

Formpipe förvärvar det engelska mjukvarubolaget EFS6.7.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Formpipe förvärvar EFS Technology Ltd. (EFS) som under många år varit en framgångsrik försäljningspartner för Formpipes produkt Lasernet. I och med affären ökar Formpipe sin kapacitet att bygga ett större nätverk av kompetenta partners inom privat sektor. EFS omsättning för 2019 uppgick till 3,4 miljoner brittiska pund. Formpipe förvärvar 100 % av aktierna i EFS. Förvärvet förväntas slutföras per 31 juli. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner brittiska pund (GBP), motsvarande ett beräknat Enterprise Value på cirka 5 MGBP som betalas i samband med övertagandet och finansieras genom en kombination av egen kassa och lån. EFS omsättning för räkenskapsåret 2019 uppgick till 3,4 MGBP, varav drygt hälften består av repetitiva intäkter i form av support- och underhållsavtal. Förvärvet bedöms ha viss positiv påverkan på Formpipes resultat per aktie för räkenskapsåret 2020 och kommer fullt ut att bidra till verksamheten från och med 2021. EFS Technology Ltd. är en av Formpipes mycket skickliga o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum