Trafikverket

Övertro ger färre godkända körkortsprov

Dela

En ny studie visar att anledningen till att allt färre klarar av att ta sitt körkort på första försöket är att det finns en övertro på sin egen förmåga och att provet upplevs svårare än vad man räknar med. Andra orsaker till att antalet omprov ökar, är bristen på förberedelse, avsaknad av översatt utbildningsmaterial och att man inte förstått varför provet blev underkänt.

Studien har genomförts av VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) och är beställd av Trafikverket.

Kunskapsprovet – orsaker till underkänt
Anledningen till underkänt på kunskapsprovet handlar ofta om att körkortstagarna har en övertro på sin egen förmåga. De ser provet mer som ett test och utgår från att chansen är stor att de ska klara provet, varför de inte heller känner någon större oro inför det.

– De som gör kunskapsprovet på annat språk än svenska upplever att de är lugnare inför provet men misslyckas oftare på grund av att det var svårare än de trodde. De är inte tillräckligt förberedda helt enkelt, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Studien visar på svårigheten för denna grupp att ta till sig de obligatoriska delarna, det vill säga introduktionsutbildning och riskutbildning eftersom de oftast genomförs på svenska.

Bristen på förberedelse kan bero på att det är svårt att finna utbildningsmaterial på det egna språket. Det kan bidra till att många körkortstagare med annat förstaspråk än svenska i stället använder sig av material via internet men som många gånger är undermåligt och ibland rent felaktigt.

Körprovet – orsaker till underkänt
Studien visar att de som börjar övningsköra tidigt har en högre grad av godkännande än de andra.

– Att ta körkort är en långsiktig investering där jag önskar att fler förbereder sig bättre för att bli en trafiksäker och miljömedveten förare. Det handlar om att lära för livet och inte bara för provet. Det är viktigt att kombinera teori med praktisk körträning och att låta utbildningen ta den tid som behövs, säger Kristina Hagberg chef på Trafikverket Förarprov.

De med underkänt körprov upplevde att de var betydligt mer nervösa och de tyckte också att provet var svårare jämfört med de med godkänt prov. Men trots detta var det långt ifrån alla som avsåg att öva mera inför nästa prov och de flesta ville köra upp igen så fort som möjligt.

Alldeles för många av körkortstagarna med underkänt prov utgår ifrån att de inte gjort något allvarligt fel eller att förarprövaren varit för hård. En viktig slutsats från denna studie är därför att körkortstagarna har svårt att värdera sin egen körförmåga.

Förslag på åtgärder
Studien föreslår en rad åtgärder för att vända den negativa trenden med underkända körkortsprov.

  • Den obligatoriska introduktionsutbildningen bör på ett bättre sätt förmedla ett bra upplägg av förarutbildningen
  • Kombinera privat utbildning och utbildning på trafikskola under hela utbildningsperioden
  • Mängdträning är viktigt eftersom de som börjar övningsköra tidigt har högre godkännande
  • Självvärdering bör ingå som ett självklart element under hela utbildningen
  • Förbättring av språkmöjligheter som till exempel översatt utbildningsmaterial och möjlighet att gå de obligatoriska delarna (introduktionsutbildning och riskutbildning) på det egna språket
  • Åtgärder för att öka körkortstagarens förståelse för provresultatet
  • Översyn av tidsramen för det sammanhållna förarprovet behörighet B

Bakgrund
Under en längre tid har godkännandefrekvensen för körprov och kunskapsprov för körkortsbehörighet B (personbil) stadigt sjunkit. Antalet godkända kunskapsprov var 55,6 procent år 2010 jämfört med 47,7 procent 2015. Trenden var densamma när det gäller körprov, under 2010 var det 54,6 procent som klarade dessa prov medan den siffran hade sjunkit till 49,8 procent fem år senare.

Nyckelord

Kontakter

Ylva Lundin, kommunikationschef, Trafikverket Förarprov
010-123 98 86, 070-666 58 26, ylva.lundin@trafikverket.se

Sonja Forward, VTI
sonja.forward@vti.se, tel. 013-20 41 33

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Kristina Hagberg, chef för Förarprov, Trafikverket. Foto: Ola Hedin/Trafikverket
Kristina Hagberg, chef för Förarprov, Trafikverket. Foto: Ola Hedin/Trafikverket
Ladda ned bild

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum