Einar Mattsson

På Einar Mattsson ska ingen ska drabbas av skada eller ohälsa på arbetet

Dela

Säkerhet jobbar Einar Mattsson med dagligen. Varje år har vi tillfällen då vi fördjupar våra kunskaper och påminner om allt det viktiga. Tidigare år har vi genomfört en säkerhetsdag och i år satsar vi på en hel temavecka. Avstampet är detsamma som tidigare med vår nollvision att “ingen ska drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet”.

Tema 2021: Stanna upp, reflektera och agera
Förra året var temat ”tänk efter före” kring risker och säkerhet. Vi ska inte utsätta oss själva eller andra för risker som kan undvikas och vi ska hantera de risker som finns på korrekt sätt. Vi säger också till om vi ser någon som utsätter sig själv eller andra för risk. 

I år följer vi upp med temat “Stanna upp, reflektera och agera”. Det finns många tillfällen då vi bör stanna upp och reflektera. Vad är viktigt just idag i de arbetsmoment jag ska utföra och hur kan jag utföra dem så säkert som möjligt? Har jag rätt utrustning? Hur ser jag till att säkra upp så att varken jag eller någon annan kommer utsättas för risk eller skada? När vi tänkt klart ska vi också agera. Någon-annan-ismen är vår fiende.

Den digitala och analoga arbetsmiljöveckan
Arbetsmiljöveckan pågår från den 26 till 30 april och den genomförs huvudsakligen digitalt och med visa praktiska moment. Arbetsmiljöveckan involverar alla medarbetare. Utbildnings- och instruktionsfilmer har tagits fram av och med anställda för att exemplifiera faror och ge tips på tänkbara lösningar på återkommande riskmoment. Detta material har sedan kompletterats med material från Diskrimineringsombudsmannen, försäkringsbolag, Trafikverket med flera. Under veckan har samtliga medarbetare utrymme i sin planering till aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Det kan handla om extra ronderingar, egenkontroller eller andra uppföljningar.

‒ Syftet med arbetsmiljöveckan är att vi lär oss ännu mer om våra dagliga risker. Det vi känner till kan vi göra något åt. På så sätt stärker vi vår säkerhetskultur hela tiden. Vissa av aktiviteterna under veckan kommer att vara koncerngemensamma, andra kommer att vara valbara för att passa bättre utifrån vår olika roller och arbetsuppgifter, säger HR-chef Lena Lind. 

Strävan och medvetenhet
Regler, rutiner och krav kommer inte att räcka för att uppnå våra mål inom arbetsmiljö. Det är vad vi gör i vardagen som leder oss i rätt riktning. Det räcker inte heller med att några medarbetare arbetar säkert, alla måste arbeta säkert, tillsammans. Att arbeta säkert är att visa omtanke om varandra. På så sätt skapar Einar Mattsson en arbetsmiljö där alla kan känna oss trygga och säkra.

Nyckelord

Bilder

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Pågående grundförstärkning i Hovings Malmgård6.7.2021 06:06:00 CEST | Blogginlägg

På inrådan från Stockholms stad förvärvade Einar Mattsson år 2000 tomträtten till kvarteret Sommaren 10. I samband med övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av malmgården. Det har hela tiden varit vår ambition att rusta upp malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Just nu genomför vi en grundförstärkning av själva malmgården.

Einar Mattsson – en trygg stad är en attraktiv stad 28.6.2021 14:06:12 CEST | Blogginlägg

Einar Mattsson-koncernen förfogar över hela värdekedjan med eget projektbolag och byggbolag, egen förvaltning och ett långsiktigt ägande. Här råder inga tvivel om att trygga och trivsamma bostadsområden utgör grunden för en attraktiv och hållbar stad. För att bäst berätta fördelarna med vår värdekedja, så intervjuade vi tre skarpa medarbetare från Einar Mattsson Projekt AB; affärsutvecklingschef Li Cederwall Frizzo, senior affärsutvecklare Lisa Isberg och projektutvecklingschef Sara Albrecht Merkel.

”Einar Mattsson vill hela tiden framåt, följer med i tiden och utvecklas” — fredagsporträttet med Jeanette Skierus18.6.2021 10:00:00 CEST | Blogginlägg

Systemekonom Jeanette Skierus är i princip född in i företaget. Med sin tidiga karriärstart tillhör hon den lilla skara som hann arbeta med Einar när han levde. Hon är en synnerligen kreativ person även privat och har strävsamt jobbat sig upp genom koncernen. Jeanettes egen ekonomi-erfarenhet och blick för helheten gör henne till en utmärkt systemekonom.

”Einar Mattsson vill på riktigt lämna efter sig fastigheter alla kan vara stolta över” – fredagsporträttet med Martin Berglund11.6.2021 10:00:00 CEST | Blogginlägg

Han förmedlar trots högt arbetstryck en känsla av stort lugn. Med denna approach tar sig Martin an försäljningsansvaret för de stora bostadsprojekt som Einar Mattsson uppför med eget byggbolag. Hans vardag är fylld av jobb, barn, familj, vänner och bollar och det blir inte många minuter över till någon bokläsning. Här är vår metodiske teamspelare Martin Berglund:

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum