Umeå kommunUmeå kommunUmeå kommunUmeå kommunUmeå kommunUmeå kommun

Påminnelse: Missa inte kunskapsdagen om lokal mat

Dela

Behovet av att öka den inhemska matproduktionen har varit i fokus under de senaste åren, inte minst sedan pandemin och kriget i Ukraina skakade om den globala matmarknaden i grunden. – Det är två händelser som på kort tid har visar hur otroligt sköra vi är i fråga om vår egen livsmedelsförsörjning, säger Anki Berg, projektledare i MatSam och som är en av tre arrangörer till en kunskapsdag om lokal mat på Umeå Folkets Hus torsdag 22 september.

ICA Kvantum Kronoparken i Umeå har samarbete med flera lokala matproducenter. Här flankeras Katarina Lind från UmeMust av ICA-handlare Nina Högbom till vänster och färskvaruchef Jenny Lundgren till höger.      Foto: Projekt MatSam
ICA Kvantum Kronoparken i Umeå har samarbete med flera lokala matproducenter. Här flankeras Katarina Lind från UmeMust av ICA-handlare Nina Högbom till vänster och färskvaruchef Jenny Lundgren till höger. Foto: Projekt MatSam

Att Sveriges livsmedelsproducenter måste öka sin produktion och bli mer självförsörjande har varit en het fråga i debatten senaste två åren. Det stora och entydiga behovet till trots så är det många knutar som måste lösas på vägen för att nå dit. Det vill Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd, Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten och projekt MatSam belysa och har därför bjudit in en rad personer som kan förklara behovet i grunden och andra som sitter på makten att faktiskt göra skillnad.

– Vi kommer att få argumenten varför lokalt producerad mat är viktigt ur flera aspekter, inte bara beredskap utan även ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, socialt och ekonomiskt perspektiv. Att lokal mat ger jobb, inte bara inom primärproduktionen, kommer vi att få se exempel på, berättar Jennie Bergvall Kalén som är utvecklingsstrateg med fokus på landsbygden i Umeå kommun.

Aktuell forskning, politik och ekonomi är andra aspekter som kommer att beröras under eftermiddagen som vänder sig till tjänstepersoner, politiker och andra som är intresserade av dessa frågor.

Hushållningssällskapet presenterar också ett nytt verktyg för hur kommuner kan mäta sin försörjningsbalans.

– Det är svårt att veta hur det står till med självförsörjningen lokalt men det är viktigt att veta både för den direkta närmarknaden och för att få en samlad bild av var det finns resurser som kan fördelas till flera, berättar Benjamin Bollhöner och menar att den modell som de nu presenterar kan vara en hjälp för att få en samlad bild.

Meddela om du kommer till anki.berg@vannas.se, 070-320 81 55.

Välkommen!


Kort om MatSam

 • Projektet pågår från 2 november 2020 till november 2022.
 • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
 • Finansiering kommer från projektägaren och parterna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
 • Inom projektet ska ett stort anta företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
 • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.


MatSam finns också på Facebook: www.facebook.com/projektmatsam 

Nyckelord

Kontakter

Anki Berg
projektledare MatSam – Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner
070-320 81 55
anki.berg@vannas.se

Jennie Bergvall Kalén
strateg, Umeå kommun
090-16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Benjamin Bollhöner
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-101 56 50
benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

Bilder

ICA Kvantum Kronoparken i Umeå har samarbete med flera lokala matproducenter. Här flankeras Katarina Lind från UmeMust av ICA-handlare Nina Högbom till vänster och färskvaruchef Jenny Lundgren till höger.      Foto: Projekt MatSam
ICA Kvantum Kronoparken i Umeå har samarbete med flera lokala matproducenter. Här flankeras Katarina Lind från UmeMust av ICA-handlare Nina Högbom till vänster och färskvaruchef Jenny Lundgren till höger. Foto: Projekt MatSam
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Stämningsfullt med Umeås julbelysning29.11.2022 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Med första advent bakom oss och december framför oss växlar Umeå över från Höstljus till julbelysning. De främsta ljusbärarna – de ståtliga julgranarna på torgen – är exempelvis smyckade och tända. – Umeå behöver sitt ljus. Det bidrar till ökad trivsel, att folk går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron, säger Karin Isaksson, teknisk direktör på Umeå kommun.

Högstadiet och förskolan prioriteras i för- och grundskolenämndens budget 202324.11.2022 14:25:13 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på drygt 101 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2023. I kommunfullmäktiges beslut prioriteras 10 miljoner kronor till högstadieskolor i Umeå kommun för att förstärka grundbemanning, det specialpedagogiska stödet och tillgängliga lärmiljöer. Därtill prioriterar nämnden cirka sex miljoner kronor för att bibehålla grundbemanningen i förskolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum