Försäkringskassan

Pandemiersättningar för miljardbelopp har nått miljontals människor

Dela

Under pandemin har utbetalningarna från socialförsäkringen ökat väsentligt. De ersättningar som har nått flest människor är ersättning för karens, ersättning för vab samt sjukpenning. Ersättningar till företag för sjuklönekostnader är den enskilt största utgiftsposten bland pandemiersättningarna och landar på drygt 29,4 miljarder kronor under perioden.

Under perioden februari 2020 till och med september 2021 betaldes stora ersättningar från socialförsäkringssystemet ut till företag och enskilda. Nedan följer en sammanställning över utfallet i några av de viktigaste ersättningarna.

Ersättning för karensavdrag

Ersättning för karens kunde sökas från den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021, och var ett ekonomiskt stöd för det karensavdrag som dras av i en sjuklöneperiod. Ersättningen infördes som åtgärd för att minska smittspridningen och var tänkt att öka incitamentet att stanna hemma från jobbet även vid lindriga symptom.

Ersättningen har betalats ut till drygt 2,1 miljoner människor, vilket motsvarar cirka 40 procent av den arbetsföra befolkningen. Totalt har det betalts ut drygt 8 miljoner dagar med ersättning för karensavdrag till ett belopp av drygt 6,3 miljarder.

Ersättning för vård av barn (vab)

Sedan pandemins start i februari 2020 och fram till och med september 2021 har det betalats ut drygt 13 miljoner dagar med vab till ett totalt belopp av 13 miljarder kronor. Pandemin har inte medfört att det vabbats för så många fler barn än tidigare, utan ökningen beror främst på att antalet vab-dagar per barn har ökat. Under 2020 betalades det ut 9,5 dagar per barn med vab jämfört med 7,7 dagar året innan. Fördelningen mellan kvinnor och män som har vabbat är på liknande nivå som året innan pandemin och ungefär 61 procent av alla vab-dagar tas ut av kvinnor.

Under större delen av pandemin har det inte behövts intyg från sjuksköterska eller läkare förrän vid dag 22 i sjukperioden vid ersättning för vab.

Sjukpenning

Framförallt under mars och april 2020 steg antalet startade sjukfall. I mars var det drygt 105 000 startade sjukfall vilket är en ökning med över 140 procent jämfört med mars 2019. Efter april 2020 har antalet startade sjukfall gått ned till ungefär samma nivåer som tidigare år, med undantag för en period under sena hösten 2020.

Under stora delar av pandemin har den som varit sjukskriven inte behövt uppvisa läkarintyg förrän från och med dag 22 under sjukskrivningen. De slopade kraven på läkarintyg gjorde det möjligt att stanna hemma en längre tid utan att uppsöka hälso- och sjukvården. Syftet var att minska risken för ökad smittspridning vid läkarbesök samt att minska belastningen på den redan hårt ansatta vården.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader är en befintlig ersättning som under perioden april 2020 till juli 2020 utökades till att täcka hela sjuklönekostnader för företag. Därefter har ersättning för höga sjuklönekostnader beräknats enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Rätten till ersättning beslutades om av Försäkringskassan och pengarna krediterades sedan företagens skattekonto hos Skatteverket. Totalt under perioden maj 2020 till och med september 2021 har 29,4 miljarder kronor betalats ut, vilket gör den till den största utgiftsposten bland de tillfälliga pandemiersättningar som administrerats av Försäkringskassan. Som jämförelse så betaldes det under år 2019 ut cirka 1,1 miljarder kronor i ersättning för höga sjuklönekostnader

Den 1 oktober 2021 gick regelverket tillbaka till att täcka den del av sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Det kallas för ersättning för höga sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kronor för ett år.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum