Umeå kommun

Pandemin gav lägre halter av kvävedioxid  

Dela

Distansarbete och digitala möten under pandemin har haft god påverkan på luftkvaliteten i Umeå under 2021. Lägre halter av kvävedioxid har uppmätts då färre färdats med bil till och från jobbet jämfört med tidigare år.

Luftmätning Västra Esplanden, Umeå.
Luftmätning Västra Esplanden, Umeå.

Pandemins beteendeförändringar medförde 2021 mycket låga trafikmängder på Västra Esplanaden jämfört med normala år. 

—Detta ger en försmak på hur luftföroreningarna kan komma att minska när åtgärdsprogrammet för luft är genomfört och vilket även innebär minskad mängd av tung trafik. Dessutom kan vi räkna med att andelen elbilar i trafiken ska öka, säger Maja Westling, (C) vice ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden. 

Fortsatt viktigt med åtgärdsprogram 

Mätningarna av kvävedioxid 2021 visar ett resultat som bedöms ligga i paritet med de goda resultaten 2020 trots att det var ett extremt milt och blåsigt år och 2021 var relativt kyligt.  

—Vi klarar miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde, men fortfarande överskrider vi miljökvalitetsnormen för åtminstone dygn, arbetet utifrån åtgärdsprogrammet är fortsatt viktigt, säger Andreas Sjögren, ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden. 

Låga partikelhalter 2021 

Halterna av partiklar har varit förhållandevis låga och legat under såväl miljökvalitetsnorm som miljömålsnivå. God effekt på föroreningsnivåerna bedöms åtgärderna ha gett i form av dammbindning, gatuunderhåll och spolning som ända sedan 2013 satts in vid behov under vårvintrarna. 

Läs mer om åtgärdsprogrammet för luft här: www.umea.se/luft  

För mer information:

Maja Westling (C)  
vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
070- 772 88 76 
maja.westling@umea.se 

Andreas Sjögren (S) 
ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
070-330 53 68  
andreas.sjogren@umea.se     

Joakim Linder 
miljöinspektör 
Umeå kommun 
090-16 16 75 
joakim.linder@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Luftmätning Västra Esplanden, Umeå.
Luftmätning Västra Esplanden, Umeå.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum