Jämställdhetsmyndigheten

Pandemin har synliggjort brister i kommuners stöd till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning

Dela

Personal som saknar de rätta kunskaperna och information som inte är tillgänglighetsanpassad. Att ha en funktionsnedsättning och vara utsatt för våld har betytt ökade svårigheter under covid-19-pandemin, visar Jämställdhetsmyndighetens rapport.

– Kommunerna behöver utveckla arbetssätt för att leva upp till sitt ansvar, nå ut och ge stöd till våldsutsatta personer med funktionsnedsättning. De personer, oftast kvinnor, som utsätts för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck riskerar annars att falla mellan stolarna, säger Madelene Larsson, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att utveckla och sprida arbetssätt för landets 290 kommuner. Syftet är att de ska nå ut och ge stöd till personer som utsätts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, med anledning av pandemin. Fokus i uppdraget ligger på att nå ut till grupper som riskerar att vara särskilt utsatta, eftersom myndigheten under pandemin har sett att stödet till dem ofta brister. Dit hör personer med funktionsnedsättning.

– Till exempel är det vanligt att personal som arbetar inom funktionshinderområdet inte har kunskap om våld, och att personal som arbetar med stöd till våldsutsatta inte har kunskap om funktionsnedsättningar. Ibland är informationen och insatserna inte tillgänglighetsanpassade, så att det till och med innebär en rättsosäkerhet för våldsutsatta personer. Till exempel kan de som behöver teckenspråkstolk få många olika tolkar i samma ärende, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.


Exempel på brister som blivit särskilt tydliga under pandemin för personer med funktionsnedsättning

  • Det finns få skyddade boenden som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar.
  • Personal som har kunskap inom funktionshinderområdet har inte kunskap om området våld i nära relationer. Och tvärtom, personal som har kunskap om våld i nära relationer har inte kunskap om funktionsnedsättningar.
  • Handläggning som inte sker på rätt sätt kan innebära sämre rättssäkerhet.
  • Personer med funktionsnedsättning kan utsattas för våld eller sexuella övergrepp av exempelvis personal inom daglig verksamhet eller vid transport med till exempel färdtjänst.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

031-392 90 52https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum