Umeå kommun

Pandemin och förskjutning befolkningsprognos ger positivt årsbokslut i för- och grundskola

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på cirka 113 miljoner kronor i bokslutet för 2021 som till stor del beror på pandemins effekter. Tillfälliga statsbidrag och förskjutning i befolkningsprognos leder till positivt resultat.

Orsaker till nämndens positiva resultat beror till största del på tillfälliga statsbidrag för att mildra effekterna av pandemin såsom ersättning för sjuklönekostnader och Skolmiljarden. Detta trots att flera förstärkande insatser att ta igen elevernas kunskapstapp har skett under året och behöver fortsätta kommande år. Ytterligare orsaker är färre antal barn och elever jämfört med budget, främst inom förskolan och fritidshem. Den förväntade ökningen av barn och elever prognostiseras ske 2022.

Året präglas av hög korttidsfrånvaro bland personal på grund av pandemin. De längre sjukskrivningar har minskat under året. Det har varit utmaningar att få in vikarier, främst inom grundskolan och i ytterområden. Planeringen för en personalpool för fritidshem inom grundskolan påbörjades och startar nu i början av 2022 för att underlätta vikarieanskaffningen och öka kontinuiteten och kvalitén.

– Att våra pedagoger i förskola och skola har ett av Sveriges viktigaste jobb har blivit tydligt för många fler än mig under pandemin. Jag känner en oerhörd tacksamhet och stolthet över hur all vår engagerade personal och rektorer varje dag arbetar för att ge barn och elever trygghet, kontinuitet och utbildning, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

För att underlätta kompetensförsörjningen och locka fler sökande till lärarutbildningar sker kontinuerlig samverkan med Umeå universitet för att möjliggöra kombination av arbete parallellt med utbildning till lärare. Vidareutbildning av outbildade barnskötare fortlöper med UmeVux och nya förstelärare har rekryterats, även en lektor i matematik.

Förbättrade meritvärden men distansundervisning har satt spår

Betygsresultaten vårterminen 2021 visar på förbättrade meritvärden i årskurs 6 och årskurs 9. Flickornas resultat utmärker sig särskilt positivt då meritvärdet i årskurs 9 för flickor är det högsta som uppmätts de senaste fem åren. Andelen behöriga till gymnasiet ligger på totalt 90 procent. Behöriga till gymnasiestudier bland nyanlända har ökat markant från 2020 till 2021. Betygen i årskurs 7 och 8 är dock lägre än förväntat och distansundervisningen bedöms ha satt sina spår i betygen, framför allt i praktiska ämnen.

Umeå kommun är en av de kommuner som i samverkan med Skolverket genomför en satsning för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja förskolan och skolan att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse.

Nämndssammanträdet pågår till cirka kl. 14.30 idag.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum