Handelsrådet

Pandemin sätter fokus på handelns betydelse

Dela

– Pandemin har synliggjort handelns samhällsbärande funktion men också behovet av att uppdatera synen på denna.

Fr.v. Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson, Erik Åsbrink.
Fr.v. Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson, Erik Åsbrink.

Det säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som idag lägger fram sin rapport ”Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport”.

Pandemin har påverkat svensk handel på flera vis. Människor har blivit mera återhållsamma att röra sig i miljöer med många andra, som i köpcentrum och butiker. Statsmakterna, regionerna och ansvariga myndigheter har beslutat om restriktioner och givit rekommendationer till allmänheten.

– Pandemin har också accelererat några av de redan rådande trenderna, som e-handelns snabba tillväxt, säger Sara Rosengren.

Rapporten jämför hur pandemin har drabbat Sverige och några geografiskt närliggande och ekonomiskt viktiga länder. Det är stor skillnad mellan branscher men stora likheter mellan olika länder. Exempelvis har klädhandeln drabbats hårt i alla länder, medan dagligvaruhandeln generellt gått bra.

–Svensk handel har inte gått bättre än handeln i närliggande länder, men ett tydligt mönster är att handeln drabbades väldigt hårt i de länder som införde hårda ”lock-downs”, säger Mats Bergman.

Rapporten tar upp de ekonomiska stödåtgärder som har vidtagits och hur de har påverkat handeln och redovisar resultat från en enkätundersökning om stödåtgärdernas effekter på handelsföretagen.

Det är rimligt att stödåtgärderna förlängs i väntan på vaccin, konstaterar rapportförfattarna, men pekar också på riskerna med långvariga företagsstöd med de negativa marknads- och beteendekonsekvenser som då kan uppkomma.

– Det vore bra om regeringen ger i uppdrag åt oberoende institutioner att granska och utvärdera företagsstöden redan under den pågående pandemin, så att de fortsatta åtgärderna kan utformas så effektivt som möjligt, sammanfattar Cecilia Hermansson.

Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för rapportens innehåll och dess slutsatser.

Intervjutillfälle

Rådets medlemmar går att nås för intervjuer efter klockan 15.30, idag tisdag.

Mats Bergman: tel 0736 -22 55 37, matsandersbergman@gmail.com

Cecilia Hermansson: tel 070-266 15 88, cecilia.hermansson@abe.kth.se

Sara Rosengren: tel 070-497 00 40, sara.rosengren@hhs.se

Erik Åsbrink: tel 070- 586 53 99, erik.asbrink@telia.com

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fr.v. Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson, Erik Åsbrink.
Fr.v. Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson, Erik Åsbrink.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Handelsrådet
HandelsrådetHandelsrådet förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna Fremia och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Följ Handelsrådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Handelsrådet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum