Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

Dela

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Försäkringskassans utbetalningar i trygghetssystemet var 2020 fem procent av BNP. 2021 var samma andel 4,6 procent eller 248,5 miljarder kronor.

– Statistiken för pandemiåret 2021 visar hur socialförsäkringen fortsatt spelar en större roll i människors liv jämfört med ett normalår, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

Under pandemiåret 2020 ökade framförallt antalet sjukfall kortare än 22 dagar. 2021 har pandemin fortsatt att påverka behovet av sjukpenning - men i mindre utsträckning.

  • Totalt fick 619 000 personer sjukpenning någon gång under år 2021 varav 62 procent var kvinnor och 38 procent var män. Jämfört med 2020 minskade antalet mottagare med 9 procent bland både kvinnor och män.
  • Socialstyrelsen bedömde under pandemin att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19 vilket ger rätt till graviditetspenning. Därför ökade antalet mottagare av graviditetspenning med drygt 50 procent under år 2021 jämfört med år 2020.
  • Närmare fyra miljoner personer fick ta del av tandvårdsstödet under år 2021, vilket utgör 38 procent av hela Sveriges befolkning. Färre använde sig av tandvårdsstödet under pandemin och utgifterna minskade med 10 procent 2020 men ökade med 14 procent under 2021.
  • 2021 togs det totalt ut knappt 8,4 miljoner dagar för vård av barn. I genomsnitt använde kvinnor 10,6 dagar och män 8,8 dagar under året. Dagarna med ersättning för vab låg under pandemiåren 2020 och 2021 cirka 25 procent högre än 2019.
  • Män tog ut 30 procent av alla utbetalade dagar med föräldrapenning år 2021. Andelen var högst i Västerbottens län, drygt 33 procent.

Den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror som publiceras i dag ger en övergripande beskrivning av den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

Om Försäkringskassan

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen som administreras av Försäkringskassan. Försäkringar och bidrag är oftast baserade på arbete eller boende i Sverige och det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan är en av Sveriges 29 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum