Lunds stift, Svenska kyrkan

Papperslösas livsvillkor i Sverige

Dela

Hur kan vi stödja dem som vänder sig till oss när de står inför valet att återvända till sitt hemland eller att gå under jorden? Vilka juridiska rättigheter har de som lever illegalt i Sverige?

Foto: Gunnar Menander
Foto: Gunnar Menander

Det kommande året väntas antalet asylsökande som avviker efter avslagsbeslut öka med flera tusen enligt Migrationsverkets prognos. 8 000 personer kan komma att gå under jorden.

Lunds stift arrangerar en utbildningsdag om papperslösa och personer som gömmer sig efter ett utvisningsbeslut. Deltagarna kommer bland annat från Svenska kyrkan, Röda korset, Skånes stadsmisson och Islamic center. Journalister hälsas välkomna att delta.

Medverkande
Gränspolisen i Malmö, Kunskapscentrum för migration och hälsa, Region Skåne, Teamet för krigs- och tortyrskadade vid BUP i Malmö samt Lunds stift.

Dag och plats:
Fredag den 31 mars i Domkyrkoforum på Kyrkogatan 4, Lund.

För fullständigt program och mer information:
Carolina Hernemar Ryde, konsulent för flykting- och migrationsfrågor i Lunds stift 
046-15 55 57, carolina.hernemar.ryde@svenskakyrkan.se

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Gunnar Menander
Foto: Gunnar Menander
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum