Europaparlamentet

Parlamentet antar programmet InvestEU för strategiska och innovativa investeringar

Dela

På tisdagen antog ledamöterna det nya InvestEU-programmet som ska skapa fler offentliga och privata investeringar och göra det enklare att få finansiering.

InvestEU bör främja strategiska och innovativa investeringar och minska investeringsgapen i utvalda sektorer ©AdobeStock/Gorodenkoff
InvestEU bör främja strategiska och innovativa investeringar och minska investeringsgapen i utvalda sektorer ©AdobeStock/Gorodenkoff
  • Programmet ska ge omkring 400 miljarder euro mer i investeringar
  • Företagen får hjälp att ta sig igenom pandemin
  • Språngbräda för investeringar till annars svårfinansierade projekt

Parlamentet godkände den preliminära överenskommelsen med rådet med 496 röster för, 57 röster emot och 144 nedlagda röster.

Med 26 miljarder öronmärkta euro (i dagens priser) i EU-budgeten som garanti ska InvestEU kunna generera 400 miljarder euro som ska investeras över hela EU fram till 2027. Det nya programmet är en del av det nya återhämtningspaketet Next Generation EU med en budget på 750 miljarder euro. InvestEU är tänkt att skapa strategiska, hållbara och innovativa investeringar. Det ska också kunna vara till hjälp vid marknadsmisslyckanden, suboptimala investeringar och investeringsgap i utvalda sektorer.

Hållbara och strategiska investeringar

InvestEU ska stödja strategiska investeringar i läkemedelstillverkning, medicinsk utrustning och andra förnödenheter som behövs, särskilt mitt i en pandemi, men också i produktion av informations- och kommunikationsteknik, komponenter och enheter i EU.

Pengar kommer också att gå till hållbara projekt som bevisligen gynnar miljön, klimatet och samhället. Sådana projekt kommer att bedömas enligt principen att inte orsaka betydande skada, vilket betyder att de inte får ha negativ inverkan på EU:s miljösatsningar och sociala mål.

Dessutom har ledamöterna sett till att InvestEU bidrar till målet om att minst 30 procent av EU-medlen senast 2027 går till klimatet och att små och medelstora företag som lidit under pandemin och inte kan betala sina förfallna skulder får stöd.

Ytterligare investeringar på omkring 400 miljarder euro

Ännu fler investeringar förväntas över hela EU på uppemot 400 miljarder euro. De och EU-garantin ska fördelas på följande politikområden:

  1. hållbar infrastruktur: omkring 38 procent,
  2. forskning, innovation och digitalisering: 25 procent,
  3. små och medelstora företag: omkring 26 procent och
  4. sociala investeringar och kompetens: omkring 11 procent.

Dessutom kommer Europeiska investeringsfonden, som ska hjälpa till med genomförandet av InvestEU-programmet, att få ytterligare 375 miljoner euro.

Citat

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), ansvarig ledamot från budgetutskottet, sa följande under tisdagens debatt: ”EU behöver offentliga och privata investeringar för att bli mer konkurrenskraftigt, produktivt och för att stärka den territoriella sammanhållningen. InvestEU tillför ytterligare medel för att göra projekt som annars inte skulle se dagens ljus till verklighet. Våra strategiska sektorer, som exempelvis läkemedelsindustrin, bör vara oberoende. Vi måste hjälpa de regioner som lidit mest och EU:s medborgare förtjänar investeringar och högkvalitativa jobb.”

Irene Tinagli (S&D, Italien), ansvarig från utskottet för ekonomi och valutafrågor, tillade: ”Vi omdirigerade ytterligare medel för att kunna uppfylla miljömålen, stödja små och medelstora företag som drabbats av pandemin, och vi lyckades placera InvestEU i centrum för NextGenerationEU. Eftersom InvestEU också kommer att hjälpa till med återhämtningen från pandemin har vi skapat synergier med faciliteten för återhämtning och resiliens, vilket kommer att möjliggöra för EU-länderna att genomföra delar av sina återhämtnings- och resiliensplaner genom InvestEU.”

Nästa steg

Förordningen träder i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning vilket sker så snart den är formellt godkänd av rådet.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas här (09.03.2021)

Webbplats om InvestEU med exempel på projekt som får EU-stöd

Briefing från Europaparlamentet: “The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF”

InvestEU bör främja strategiska och innovativa investeringar och minska investeringsgapen i utvalda sektorer ©AdobeStock/Gorodenkoff

Nyckelord

Kontakter

Bilder

InvestEU bör främja strategiska och innovativa investeringar och minska investeringsgapen i utvalda sektorer ©AdobeStock/Gorodenkoff
InvestEU bör främja strategiska och innovativa investeringar och minska investeringsgapen i utvalda sektorer ©AdobeStock/Gorodenkoff
Ladda ned bild

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum