Europaparlamentet

Parlamentet antar regler mot material med övergrepp mot barn på nätet

Dela

Parlamentet ger klartecken för tillfälliga regler som ger nättjänsteleverantörer möjlighet att frivilligt fortsätta kampen mot material med övergrepp mot barn på nätet.

  • Tjänsteleverantörer får fortsätta att frivilligt upptäcka, avlägsna och rapportera material med övergrepp mot barn på nätet
  • Nationella dataskyddsmyndigheter får större kontroll över tekniken som används
  • Detta är en tillfällig lösning som ska gälla i högst tre år

Mot bakgrund av den oroväckande ökningen av mängden material med övergrepp mot barn på nätet under pandemin ställde sig parlamentet med 537 röster för, 133 röster emot och 24 nedlagda röster bakom ny lagstiftning som bättre skyddar barn mot sexuella övergrepp och utnyttjande när de använder mejl-, chatt- och meddelandetjänster.

en överenskommelse från april föreskrivs ett tillfälligt undantag från artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 2002/58/EG, som skyddar konfidentialiteten vid kommunikation och behandling av trafikuppgifter. Lagstiftningen ska gälla i högst tre år, eller kortare om nya permanenta regler för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet antas under tiden.

Tjänsteleverantörernas frivilliga åtgärder

Enligt de nya reglerna får leverantörer av mejl-, chatt- och meddelandetjänster fortsätta att på frivillig grund vidta åtgärder för att upptäcka, avlägsna och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet. De kan även göra insatser mot nätgromning, och rapportera misstänkt missbruk till brottsbekämpande och rättsliga myndigheter eller organisationer som verkar i allmänhetens intresse mot sexuella övergrepp mot barn.

Tjänsteleverantörerna ska använda den minst integritetskränkande tekniken.

Material med övergrepp mot barn

Material med övergrepp mot barn på nätet upptäcks med hjälp av särskild teknik som avsöker innehåll, t.ex. bilder, texter och trafikuppgifter. Envägskryptering är användbart för bilder och videor, medan klassificerare och artificiell intelligens används för analys av textdata eller trafikuppgifter för att upptäcka nätgromning. De nya reglerna ska inte tillämpas på avsökning av ljudkommunikation.

Stärkt integritetsskydd

Parlamentarikerna krävde lämpliga förfaranden och prövningsmekanismer så att enskilda kan framföra klagomål om de anser att deras rättigheter har blivit kränkta. Nationella dataskyddsmyndigheter kan nu hålla bättre tillsyn över den teknik som tjänsteleverantörerna använder, genom att genomföra konsekvensbedömningar och samråd på förhand.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden Birgit Sippel (S&D, Tyskland) såhär: ”Sexuella övergrepp mot barn är ett fruktansvärt brott som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi måste föra en effektivare kamp för att förhindra det, åtala förövarna och erbjuda bättre stöd till de överlevande. Överenskommelsen är en kompromiss mellan att upptäcka sexuella nätövergrepp och att skydda användarnas integritet. Den är kanske inte perfekt, men det är ändå en fungerande, tillfällig lösning för de kommande tre åren. Nu ber vi kommissionen att snarast möjligt lägga fram förslag på en långsiktig lösning som låter sig inspireras av dataskyddet i de tillfälliga reglerna och som även gör avläsningen av privat kommunikation mer riktad.”

Nästa steg

Förordningen måste nu formellt godkännas av rådet varefter den kommer att publiceras i EU:s officiella tidning. Den träder i kraft tre dagar efter publiceringen.

Bakgrund

Den här lagändringen var nödvändig för att nättjänsteleverantörerna ska kunna fortsätta att tillämpa frivilliga åtgärder för att bekämpa spridningen av material med övergrepp mot barn på nätet, efter det att EU:s kodex för elektronisk kommunikation började tillämpas fullt ut i december 2020.

Kommissionens avsikt är att under 2021 lägga fram ett mer permanent lagförslag för att rå på det här problemet.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Inbjudan: Hemleverans av mat och paket - vad är priset egentligen?22.10.2021 08:20:00 CEST | Pressmeddelande

Få sushin levererad till din dörr, hämta boken du beställde i morse i boxen runt hörnet... Europa står mitt i en omställning där den digitala ekonomin präglas allt mer av nätplattformar där kunder kan köpa varor eller boka tjänster genom mellanhänder. Bra för oss som konsumenter och kunder, men hur ser arbetstider, löner och andra villkor ut för dem som utför tjänsterna? Välkomna till ett digitalt panelsamtal den 25 oktober!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum