Europaparlamentet

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg

Dela

Ledamöterna avslutade i dag lagstiftningsarbetet med EU:s digitala covidintyg så att resandet kan komma igång i EU och bidra till den ekonomiska återhämtningen.

  • Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid. 
  • Det gör det lättare att resa fritt och bidrar till att begränsningarna gradvis kan hävas på ett samordnat sätt.
  • Inytget börjar att gälla den 1 juli och kommer att gälla ett år framöver.
  • Tillgång till testning till ett överkomligt pris ska uppmuntras: 100 miljoner euro i EU-medel avsätts till upphandling av tester. 

Parlamentet antog bestämmelserna om EU:s digitala covidintyg med 546 röster för, 93 röster emot och 51 nedlagda röster (EU-medborgare) och med 553 röster för, 91 röster emot och 46 nedlagda röster (medborgare i tredjeländer).

Intyget kommer att utfärdas utan kostnad av nationella myndigheter och finnas antingen i digital form eller i pappersformat med en QR-kod. Handlingen intygar att en person har vaccinerats mot covid, nyligen testat negativt eller tillfrisknat från infektionen. I praktiken rör det sig om tre olika intyg. De gemensamma EU-reglerna ska göra intygen kompatibla och kontrollerbara över hela EU, och skydda mot bedrägeri och förfalskning.

Intygen börjar gälla den 1 juli 2021 och kommer att användas i 12 månader. Intyget får dock inte bli ett krav för att kunna röra sig fritt och är inte någon resehandling.

Ytterligare resebegränsningar endast av välgrundade skäl

Under förhandlingarna institutionerna emellan såg parlamentet till att EU-länderna bara ska kunna införa ytterligare resebegränsningar för innehavare av intyget, till exempel karantän, självisolering eller testning, om de är ”nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan”. Hänsyn ska dock tas till vetenskapliga rön, däribland ”epidemiologiska data som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar offentliggjort”. Åtgärderna ska om möjligt meddelas andra medlemsländer och kommissionen 48 timmar i förväg, och allmänheten ska informeras 24 timmar i förväg.

Tillgång till testning till överkomligt pris

EU-länderna uppmuntras att se till att testningsmöjligheter finns allmänt tillgängliga till överkomligt pris. På parlamentets begäran har kommissionen åtagit sig att inom ramen för instrumentet för krisstöd mobilisera 100 miljoner euro så att EU-länderna kan upphandla tester och utfärda EU:s digitala covidintyg om genomförd testning.

Vacciner

Alla EU-länder måste godta vaccineringsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det är upp till medlemsländerna att avgöra om de också ska godta intyg för vacciner som godkänts nationellt eller för vacciner som har förts upp på Världshälsoorganisationens förteckning för nödsituationer.

Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter måste behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Intygen ska verifieras utanför internet och inga personuppgifter får sparas.

Citat

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och föredragande Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien) hade följande att säga: "I dag har Europaparlamentet satt fart på återställandet av den fria rörligheten och ett fullt fungerande Schengenområde samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin. EU:s digitala covidintyg kommer att gälla från och med den första juli och kommer att garantera säkra och samordnade resor i sommar. EU-länderna uppmuntras att avstå från att införa ytterligare restriktioner, såvida det inte är strikt nödvändigt och proportionerligt, och det är betryggande att vissa länder redan utfärdar intyget."

Nästa steg

Texten ska nu officiellt antas av rådet och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den kommer att träda i kraft omedelbart och börja tillämpas från och med den 1 juli 2021. 

 

Mer information

Den antagna texten (9.6.2021)

Videoinspelning med debatten (9.6.2021)

Pressmeddelande från utskottets omröstning (26.5.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: 2021/0068(COD) (EU-medborgare)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: 2021/0071(COD) (tredjelandsmedborgare)

Utredningstjänsten: "EU Digital COVID Certificate"

Presskonferens med Juan Fernando López Aguilar (8.6.2021)

Europaparlamentets multimediecentrum: Ljud- och bildmaterial för journalister om EU:s digitala covidintyg

 

 

 

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum