Europaparlamentet

Parlamentet ger klartecken till 672,5 miljarder euro för återhämtning

Dela

På onsdagen godkände parlamentet den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens, som ska hjälpa EU-länderna att hantera covid-19-pandemins effekter.

  • Det här är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU
  • 672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska dämpa pandemins effekter
  • Pengarna ska gå till nyckelområden som grön omställning, digitalisering, krisberedskap och insatser för barn och ungdomar
  • EU-länderna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna få stöd

Förordningen om målen, finansieringen och reglerna för att få tillgång till återhämtningsfaciliteten röstades igenom med 582 röster för, 40 röster emot och 69 nedlagda röster. Återhämtningsfaciliteten är den viktigaste byggstenen i stimulanspaketet Next Generation EU som omfattar 750 miljarder euro.

Ska dämpa pandemins effekter

672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska gå till att finansiera nationella åtgärder för att minska pandemins ekonomiska och sociala effekter. Liknande projekt som började den första februari 2020 eller senare kan också få stöd från återhämtningsfaciliteten. Pengarna kommer att finnas tillgängliga i tre års tid och EU-ländernas regeringar kan begära upp till 13 procent i förhandsfinansiering för sina nationella återhämtningsplaner.

Kriterier för att få stöd

För att ett medlemslands återhämtningsplan ska kunna komma i fråga för finansiering måste den omfatta vissa politikområden som EU bedömer som särskilt viktiga. Det handlar om grön omställning (inklusive biologisk mångfald), digitalisering, ekonomisk sammanhållning och konkurrenskraft, och social och territoriell sammanhållning. Andra kriterier som spelar in för finansieringen är om återhämtningsplanerna täcker in institutioners agerande i krissituationer och stöd för krisberedskap. Även insatser för barn och unga får finansiering, inte minst satsningar på utbildning och kompetens.

I varje nationell plan måste minst 37 procent av budgeten gå till klimatåtgärder och minst 20 procent till digitalisering. Återhämtningsplanerna bör skapa varaktiga effekter, både ekonomiskt och socialt, och innehålla omfattande reformer och rejäla investeringspaket. Dessutom får de inte undergräva miljömålen på något avgörande sätt.

I den just godkända förordningen står det också att medlemsländerna måste respektera rättsstaten och EU:s grundläggande värden för att kunna komma i fråga för finansiering.

Dialog och transparens

EU-kommissionen ansvarar för att övervaka genomförandet av återhämtningsfaciliteten och kan inkallas till möten med parlamentets berörda utskott varannan månad för att diskutera EU:s återhämtning och medlemsländernas framsteg när det gäller genomförandet av olika mål och delmål. Kommissionen ska också tillhandahålla medlemsländerna ett informations- och övervakningssystem med vars hjälp man kan jämföra hur pengarna från återhämtningsfaciliteten används.

Nästa steg

Så fort EU-ländernas representanter i rådet också formellt har godkänt förordningen kommer den att träda i kraft dagen efter att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Citat av Europaparlamentets tre chefsförhandlare finns i den engelska versionen av detta pressmeddelande.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (09.02.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Mer om föredraganden: Siegfried Mureşan (EPP, Rumänien)

Mer om föredraganden: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien)

Mer om föredraganden: Dragoș Pîslaru (Renew Europe, Rumänien)

Europaparlamentets utredningstjänst: “Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation EU”

Översikt över Next Generation EU (sida 5)

672,5 miljarder euro i bidrag och lån ska dämpa pandemins effekter ©AdobeStock/Zapp2photo

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Utfrågning om aborträtten i Polen24.2.2021 13:02:40 CETPressmeddelande

I Polen har det styrande partiet Lag och Rättvisa fört en lång kamp mot aborträtten. Den nya kritiserade abortlagen och rättsstatsprincipen står på agendan när Europaparlamentet idag kl. 13.45–15.15 frågar ut Helena Dalli, EU-kommissionär för jämlikhet, Andrzej Sadoś, Polens ambassadör till EU samt Marta Lempar, en av grundarna till ”Polska kvinnostrejken” och andra representanter från civilsamhället.

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet12.2.2021 05:59:00 CETPressmeddelande

I EU har stödet för samarbetet stärkts under pandemin. I Sverige har stödet fallit, men är fortfarande högre än genomsnittet i EU. Synen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändrats. Svenskarna vill att EU prioriterar åtgärder för att bekämpa terrorism och organiserad brottlighet. Den senaste Parlameter-undersökningen, som Kantar Sifo har genomfört i november-december 2020 på uppdrag av Europaparlamentet, visar att 63 % av EU-medborgarna anser att EU-medlemskapet är bra, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. I Sverige är motsvarande andel 68 %, vilket är en minskning med fyra procentenheter. Andelen EU-medborgare som anser att deras land har tjänat på att vara med i EU har stigit med fyra procentenheter till 72 %. I Sverige är motsvarande andel 66 %, vilket är en minskning med sex procentenheter. Hälften av EU-medborgarna svarar att de har en positiv bild av unionen. Det motsvarar en ökning på tio procentenheter jämfört med hösten 2019. 14 % av de tillfrågade EU-medborgarn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum