Europaparlamentet

Parlamentet godkänner nya regler för att skydda kritisk infrastruktur i EU

Dela

Ledamöterna har antagit en ny lag som ska skydda EU:s viktiga infrastruktur mer effektivt.

Med 595 röster för, 17 emot och 24 nedlagda röster bekräftade ledamöterna en överenskommelse med rådet som inför minimiregler för riskbedömningar och nationella strategier för resiliens och harmoniserar definitionen av kritisk infrastruktur, så att den är lika i alla EU-länder.

Ett bredare tillämpningsområde med elva viktiga sektorer

De nya reglerna omfattar sektorerna energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, dricksvatten och avloppsvatten, livsmedel (inbegripet produktion, bearbetning och leverans), hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning och rymden. Lagstiftningen skärper också kraven på att genomföra riskbedömningar och rapporteringskraven för särskilt viktiga tjänsteleverantörer.

Enligt de nya reglerna ska EU-länderna anta nationella strategier för resiliens, och kommunikation över gränserna ska ske via en enda kontaktpunkt i varje medlemsland. Samtidigt ska dubbel rapportering mellan detta och andra resiliensfrämjande initiativ undvikas, så att viktiga tjänsteleverantörer inte ställs inför alltför tung administrativ börda. För att garantera öppenheten ska viktiga tjänsteleverantörer informera nationella myndigheter om alla incidenter och störningar, varefter myndigheterna ska informera allmänheten när detta ligger i allmänhetens intresse.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden Michal Šimečka (Renew Europe, Slovakien) såhär: ”För att skapa ett Europa som skyddar måste vi också stärka den kollektiva motståndskraften hos de kritiska system som ligger till grund för vårt sätt att leva. Med elva viktiga sektorer som omfattas kommer denna lagstiftning att ta sig an både utmaningarna med klimatkrisen och den ökande förekomsten av sabotage i EU på grund av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. EU:s kritiska infrastruktur måste förbli motståndskraftig mot dessa hot.”

Bakgrund

Det tidigare direktivet om kritisk infrastruktur omfattade bara energi och transporter. Europaparlamentet efterlyste en översyn av detta direktiv i en resolution om slutsatserna från det särskilda utskottet för terrorismfrågor 2018. Rådet och parlamentet har också sett till att den nya lagstiftningen är förenlig med det nyligen antagna NIS 2-direktivet om cybersäkerhet.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum