Europaparlamentet

Parlamentet påskyndar förfarandet för att anta det digitala gröna intyget

Dela

Ledamöterna har beslutat att snabba på godkännandet av det digitala gröna intyget som ska möjliggöra för säkert resande under pandemin. Tanken är att det ska kunna börja användas i sommar.

På torsdagen gav Europaparlamentet grönt ljus till att använda det brådskande förfarandet för det föreslagna digitala gröna intyget (i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen). Detta förfarande möjliggör en snabbare parlamentarisk behandling av kommissionens förslag, samtidigt som parlamentets demokratiska befogenheter respekteras fullt ut.

Beslutet godkändes med 468 röster för, 203 emot och 16 nedlagda röster.

Under onsdagens plenardebatt stödde en stor majoritet av ledamöterna ett snabbt inrättande av det digitala gröna intyget, som syftar till att underlätta säker och fri rörlighet inom EU under covid-19-pandemin. Enligt kommissionens förslag skulle intyget kunna innehålla information om huruvida en resenär har vaccinerats mot covid-19, om personen nyligen har fått ett covid-19-testresultat och information om tidigare covid-19-smitta och tillfrisknande. Flera talare framhöll behovet av starka dataskyddsgarantier för personuppgifter och medicinska uppgifter, och betonade att de som inte har vaccinerats inte får diskrimineras.

Nästa steg

Europaparlamentet kommer att anta sitt mandat för förhandlingar med rådet, som kan komma att innehålla ändringar av kommissionens förslag, under nästa plenarsammanträde (26–29 april). Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, som hanterar detta förslag i parlamentet, kan också begära att få tillbaka ärendet för att inleda överläggningarna. Resultatet av förhandlingarna mellan lagstiftarna måste godkännas av både parlamentet och rådet i slutändan.

 Citat

Efter omröstningen sade ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien): "Vi behöver det digitala gröna intyget för att återupprätta vårt förtroende för Schengenområdet och samtidigt fortsätta att bekämpa covid-19-pandemin. Intyget får dock inte vara en förutsättning för fri rörlighet eftersom detta är en grundläggande rättighet i Europeiska unionen, och det får heller inte leda till diskriminering av de individer som inte har ett sådant intyg. Medborgarnas personliga uppgifter måste vara säkra och endast nödvändiga uppgifter bör ingå i intyget."

Bakgrund

Den 17 mars lade kommissionen fram ett förslag till förordning om ett digitalt grönt intyg för att underlätta för den fria rörligheten i EU - 2021/0068 (COD) samt ett åtföljande förslag om tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta i unionen (2021/0071 (COD).

 

 

Mer information

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: “Digital Green Certificate - EU citizens”

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: ”Digital Green Certificate - Third-country nationals”

Ljud- och bildmaterial för journalister

Intyget syftar till att underlätta säker och fri rörlighet inom EU under covid-19-pandemin ©AFP/Filippo MONTEFORTE

 

 

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum