Europaparlamentet

Parlamentet uppmanar till fler sanktioner mot Irans regim

Dela
EU borde utöka sin sanktionslista till alla dem som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och det islamiska revolutionsgardet bör finnas med på EU:s terroristlista, uppmanar Europaparlamentets ledamöter.

Den iranska regimens flagranta åsidosättande av de egna medborgarnas mänskliga värdighet och demokratiska strävanden, samt dess stöd till Ryssland ”kräver ytterligare anpassningar av EU:s ståndpunkt gentemot Iran”, säger ledamöterna i resolutionen som antogs på torsdagen genom handuppräckning. 

Europaparlamentets ledamöter uppmanar EU att utöka EU:s sanktionslista till samtliga enskilda personer och enheter som är ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna och deras familjemedlemmar, däribland högste ledaren Ali Khamenei, president Ebrahim Raisi, den allmänna åklagaren Mohammad Jafar Montazeri och alla stiftelser (”bonyad”) som är kopplade till det islamiska revolutionsgardet (IRCG). 

De uppmanar dessutom rådet och medlemsländerna att lägga till IRCG och dess underställda styrkor, däribland den paramilitära Basijmilisen och Qudsstyrkan, på EU:s terroristlista. Varje land där IRCG sätter in militär, ekonomisk eller informativ verksamhet bör klippa banden till det islamiska revolutionsgardet och kriminalisera sådana kopplingar. 

De ansvariga för dödandet av demonstranter måste ställas inför rätta 

Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag dödsdomarna mot och avrättningarna av fredliga demonstranter i Iran och uppmanar de iranska myndigheterna att upphöra med tillslagen mot sina egna medborgare. Europaparlamentets ledamöter uppmanar eftertryckligen myndigheterna i Islamiska republiken att se till att alla demonstranter som dömts till döden friges omedelbart och ovillkorligen. De fördömer skarpt den iranska regimens användning av de straffrättsliga förfarandena och dödsstraffet som vapen för att kväsa avvikande åsikter och straffa människor för att ha utövat sina grundläggande rättigheter. De som är ansvariga för dödandet av hundratals demonstranter måste ställas inför rätta, säger Europarlamentets ledamöter.  

Militär hjälp till Ryssland och förtryck av diaspora 

I resolutionen efterlyser ledamöterna ”utökade restriktiva åtgärder” mot Iran mot bakgrund av att landet fortsätter att tillhandahålla obemannade luftfartyg och planerar att tillhandahålla mark-till-mark-missiler till Ryssland. 

Slutligen uttrycker Europaparlamentets ledamöter djup oro över det strukturella transnationella förtryck som Islamiska republikens myndigheter utför mot den iranska diaspora som är bosatt i EU, vilket innefattar bland annat spionage och lönnmord. De uppmanar EU och medlemsländerna att mer kraftfullt skydda de drabbade mot sådant förtryck.


Mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här, 19/1 2023:
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html

Videoinspelning av debatten om Iran, 17/1 2023: 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b2e68a4b-c08b-e98b-8f4d-80c2b15378e7&date=20230117#

Europaparlamentets resolution om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran, 6/10 2022:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0352_SV.html

Gratis foton, filmklipp och ljudmaterial: EU – Iran:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-iran_6902 

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Översikt av plenarsammanträdet 13-16 mars 202312.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sessionsinfo 13-16 mars 2023, plenarsammanträde i Strasbourg Byggnaders energiprestanda: mot klimatneutralitet 2050 På tisdag röstar ledamöterna om ett förslag till åtgärder för att öka renoveringstakten samt minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Debatten äger rum på måndag. ”Fit for 55”: Tre nya lagar för att nå EU:s klimatmål för 2030 Ledamöterna väntas anta nya regler om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, EU-ländernas utsläppsminskningar och en översyn av reserven för marknadsstabilitet. Parlamentet debatterar sina prioriteringar inför Europeiska rådets vårmöte På onsdag morgon debatterar ledamöterna sina krav och förväntningar inför EU-toppmötet den 23-24 mars med Charles Michel och Ursula von der Leyen. Parlamentet uppmärksammar Internationella kvinnodagen (8 mars) På onsdag kommer Nobelpristagaren Shirin Ebadi och astronauten Samantha Cristoforetti att tala till ledamöterna vid en ceremoni. ”Rädda bin och bönder”: Europaparlamentet granska

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum