Europaparlamentet

Parlamentet vill förbjuda ”gyllene pass” och ändra reglerna för ”gyllene visum”

Dela

EU-medborgarskap får inte vara en handelsvara – därför föreslår ledamöterna regler för att hantera de problematiska systemen för ”medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering”.

Parlamentet anser att kärnan i EU-medborgarskapet undergrävs av system för så kallat ”medborgarskap genom investering”
Parlamentet anser att kärnan i EU-medborgarskapet undergrävs av system för så kallat ”medborgarskap genom investering”
  • Gyllene pass är diskutabla ur både etisk, rättslig och ekonomisk synvinkel och medför flera allvarliga säkerhetsrisker
  • Ledamöterna vill ha gemensamma EU-regler för gyllene visum för att motverka penningtvätt och korruption
  • En avgift för gyllene visum borde tas ut på EU-nivå

På onsdagen antog parlamentet ett lagstiftningsinitiativbetänkande där EU-kommissionen uppmanas att lägga fram ett lagförslag innan dess nuvarande mandat går ut. Under måndagens plenardebatt tog man bland annat upp åtagandet från kommissionen, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Kanada och USA om att begränsa tillgången till så kallade gyllene pass för förmögna ryssar med kopplingar till den ryska regeringen. Texten antogs med 595 röster för, 12 röster emot och 74 nedlagda röster.

Förbud mot gyllene pass...

Parlamentet anser att kärnan i EU-medborgarskapet undergrävs av system för så kallat ”medborgarskap genom investering”, det vill säga när människor från länder utanför EU får medborgerliga rättigheter i ett EU-land i utbyte mot pengar. Sådana system finns i Malta, Bulgarien och Cypern och beskrivs av parlamentet som en slags ”snålskjuts”, där medlemsländerna säljer något som aldrig var avsett att bli en handelsvara. Ledamöterna menar att vissa ansökningar har godkänts trots att de inte uppfyller alla krav, och kräver att systemen ska fasas ut med tanke på de risker de medför.

...och regler för gyllene visum

Parlamentet ser systemen för uppehållstillstånd genom investering som mindre riskabla, men vill se gemensamma EU-regler för att motverka penningtvätt, korruption och skattefusk. Det handlar bland annat om:

  • noggranna bakgrundskontroller (även av de sökandes familjemedlemmar och av varifrån tillgångarna kommer), obligatoriska kontroller mot EU-databaser, och kontrollförfaranden i länder utanför EU,
  • rapporteringsskyldigheter för medlemsländerna, bland annat ett system för förhandsanmälan och samråd som låter andra EU-länder komma med eventuella invändningar,
  • minimikrav för fysisk bosättning (för de sökande) och för aktivt deltagande, kvalitet, mervärde och bidrag till ekonomin (för investeringarna).

Inga pass eller visum för ryska oligarker

Parlamentet välkomnar de berörda EU-ländernas åtagande att begränsa försäljningen av medborgarskap till ryssar med kopplingar till den ryska regeringen och kräver att alla guldpass- och guldvisumsystem i EU med omedelbar verkan ska utesluta ryska sökande. Ledamöterna uppmanar också EU:s regeringar att ompröva alla godkända ansökningar från de senaste åren och se till att ingen rysk individ med finansiella, affärsmässiga eller andra kopplingar till Putinregimen får behålla sitt medborgarskap och uppehållsrätt. Dessutom uppmanar parlamentet EU-kommissionen att stänga ute ryska medborgare som är föremål för EU-sanktioner från alla guldvisumsystem.

Ett fragmenterat system och förmedlarnas roll

Ledamöterna beklagar bristen på omfattande säkerhetskontroller och kontrollförfaranden i systemen för medborgarskap eller uppehållstillstånd genom investering. Man tillägger att det inte borde gå att lämna in flera ansökningar i rad i olika medlemsländer. EU-länderna ska inte förlita sig på kontroller som utförs av icke-statliga aktörer. Parlamentet vill att alla investeringar som görs inom ramen för dessa system ska beläggas med en avgift i hela EU som motsvarar en lämplig procentsats. Avgiften ska tas ut fram tills att de gyllene passen fasats ut, och på obestämd tid för gyllene visum. EU-kommissionen uppmanas också att sätta press på länder utanför unionen vars medborgare reser visumfritt till EU att vidta liknande åtgärder.

Parlamentet menar att förmedlarna i de här systemen arbetar utan insyn och ansvarsskyldighet och att tjänsterna de erbjuder i samband med medborgarskap genom investering ska förbjudas. Vad gäller uppehållstillstånd genom investering behövs en ”strikt och bindande reglering” av förmedlarnas roll, inklusive sanktioner.

Citat

Föredraganden Sophia in ‘t Veld (Renew Europe, Nederländerna) kommenterade ärendet: ”Det enda syftet med de här systemen är att skapa en bakväg in i EU för ljusskygga typer med tvivelaktiga avsikter. Det är dags att blockera den vägen, så att ryska oligarker och andra med svarta pengar stängs ute. Medlemsländernas regeringar har vägrat ta itu med problemet, och påstått att det inte är en fråga för EU. Med tanke på vad som nu pågår kan de inte längre sticka huvudet i sanden.”

Nästa steg

EU-kommissionen måste nu antingen utarbeta ett lagförslag eller motivera sitt beslut att inte göra det.

Bakgrund

Mellan 2011 och 2019 fick minst 130 000 personer medborgarskap eller uppehållstillstånd i EU genom dessa system, med investeringar som motsvarade intäkter på mer än 21,8 miljarder för länderna i fråga. System för medborgarskap genom investering finns i Malta, Bulgarien och Cypern. Den bulgariska regeringen har dock lagt fram ett lagförslag för att avveckla systemet och Cypern handlägger för närvarande bara ansökningar som lämnats in före november 2020. Tolv EU-länder har system för uppehållstillstånd genom investering, med varierande investeringsbelopp och investeringsalternativ.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Parlamentet anser att kärnan i EU-medborgarskapet undergrävs av system för så kallat ”medborgarskap genom investering”
Parlamentet anser att kärnan i EU-medborgarskapet undergrävs av system för så kallat ”medborgarskap genom investering”
Ladda ned bild

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum