Europaparlamentet

Parlamentet vill se en grundläggande ”rätt att inte vara uppkopplad” i hela EU

Dela

Parlamentet efterlyser en EU-lag som ger arbetstagare rätt att digitalt koppla bort sig från arbetet utan risk för repressalier.

  • Att alltid vara tillgänglig ökar risken för depression, ångest och utbrändhet
  • En EU-lag ska fastställa minimikrav för distansarbete
  • Arbetstagare som utövar ”rätten att inte vara uppkopplad” ska inte straffas för det

I ett lagstiftningsinitiativ som godkändes med 472 röster för, 126 röster mot och 83 nedlagda röster, uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå en lag som gör att de som arbetar digitalt inte ska behöva vara uppkopplade utanför arbetstid. Lagen bör också fastställa minimikrav för distansarbete och klargöra arbetsvillkor, arbetstid och viloperioder.

Digitala verktyg används i allt högre utsträckning i arbetslivet. Det har skapat en arbetskultur där man alltid förväntas vara tillgänglig, vilket lett till en sämre balans mellan arbetsliv och privatliv för de anställda, menar ledamöterna. Möjligheten att jobba hemifrån har varit avgörande för att skydda arbetstillfällen och företag under covid-19-krisen. Men kombinationen av långa arbetsdagar och högre krav har också lett till att fler drabbats av ångest, depression, utbrändhet och andra fysiska och psykiska hälsoproblem.

Parlamentets ledamöter anser att rätten att inte vara uppkopplad är en grundläggande rättighet som gör det möjligt för anställda att avstå från arbetsrelaterade uppgifter – till exempel telefonsamtal, e-post och annan digital kommunikation – utanför arbetstid. Det gäller även under semestern och annan ledighet. Medlemsländerna uppmuntras att vidta alla åtgärder som krävs för att arbetstagarna ska kunna utöva den här rätten, exempelvis genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. EU-länderna bör se till att arbetstagare inte utsätts för diskriminering, förebråelser, uppsägning eller annan negativ behandling av sina arbetsgivare.

”Vi kan inte överge miljoner europeiska arbetstagare som är utmattade av att alltid behöva vara uppkopplade, samt av alltför långa arbetspass. Tiden är inne för att stå vid deras sida och ge dem vad de förtjänar: rätten att inte alltid behöva vara uppkopplad. Denna rätt är av största vikt för vår mentala och fysiska hälsa. Det är dags att se över arbetstagares rättigheter så att de är anpassade till den digitala tidsålderns verkligheter”, sa föredraganden, den maltesiske socialdemokraten Alex Agius Saliba, efter omröstningen.

Bakgrund

Sedan covid-19-pandemins utbrott har andelen personer som arbetar hemifrån ökat med nästan 30 procent. Distansarbetet förväntas ligga kvar på en hög nivå eller till och med öka framöver. En undersökning av Eurofound visar att personer som regelbundet arbetar hemifrån är mer än dubbelt så benägna att överstiga den maximala arbetstiden på 48 timmar i veckan, jämfört med personer som arbetar i sin arbetsgivares lokaler. Nästan 30 procent av distansarbetarna uppger att de arbetar på sin fritid varje dag eller flera gånger i veckan, jämfört med färre än 5 procent av arbetstagarna som arbetar på kontor.

Nyckelord

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Utfrågning om aborträtten i Polen24.2.2021 13:02:40 CETPressmeddelande

I Polen har det styrande partiet Lag och Rättvisa fört en lång kamp mot aborträtten. Den nya kritiserade abortlagen och rättsstatsprincipen står på agendan när Europaparlamentet idag kl. 13.45–15.15 frågar ut Helena Dalli, EU-kommissionär för jämlikhet, Andrzej Sadoś, Polens ambassadör till EU samt Marta Lempar, en av grundarna till ”Polska kvinnostrejken” och andra representanter från civilsamhället.

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet12.2.2021 05:59:00 CETPressmeddelande

I EU har stödet för samarbetet stärkts under pandemin. I Sverige har stödet fallit, men är fortfarande högre än genomsnittet i EU. Synen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändrats. Svenskarna vill att EU prioriterar åtgärder för att bekämpa terrorism och organiserad brottlighet. Den senaste Parlameter-undersökningen, som Kantar Sifo har genomfört i november-december 2020 på uppdrag av Europaparlamentet, visar att 63 % av EU-medborgarna anser att EU-medlemskapet är bra, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. I Sverige är motsvarande andel 68 %, vilket är en minskning med fyra procentenheter. Andelen EU-medborgare som anser att deras land har tjänat på att vara med i EU har stigit med fyra procentenheter till 72 %. I Sverige är motsvarande andel 66 %, vilket är en minskning med sex procentenheter. Hälften av EU-medborgarna svarar att de har en positiv bild av unionen. Det motsvarar en ökning på tio procentenheter jämfört med hösten 2019. 14 % av de tillfrågade EU-medborgarn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum