Lejonfastigheter AB

Parul Sharma gästtalare på Green Drinks by Lejonfastigheter

Dela

1 december 2016 bjuder Lejonfastigheter in till årets andra Green Drinks by Lejonfastigheter. Temat för träffen är företags samhällsansvar och Parul Sharma kommer att tala om ansvarsfulla leverantörsled.

Den 1 december kommer vi att samtala med Parul Sharma om ansvarsfulla leverantörsled. Hon beskrivs som en av Sveriges mest inflytelserika experter på företags samhällsansvar. På advokatfirman Vinge arbetar hon med att bygga upp anti-korruptionsprogram för företag och organisationer, och hon har även skrivit flera böcker om mänskliga rättigheter. Sommaren 2016 var Parul Sharma en uppskattad sommarvärd i P1. 

- Byggbranschen ses som en riskbransch avseende arbetsmiljö, korruption och arbetsvillkor varför vi på Lejonfastigheter vill belysa vikten av att ta ett större ansvar i leverantörsledet. Det är ett högt byggtryck i vår region och för Lejonfastigheter är ansvarsfulla leverantörsled en prioriterad fråga, och ett arbete som kommer att intensifieras under 2017, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter. 

Välkomna på Green Drinks by Lejonfastigheter
Dag: torsdag 1 december 2016
Tid: 16:00-18:00 (Parul Sharma talar 16:00-16:45)
Plats: S Stånggatan 1, Linköping - Lejonfastigheters kontor 


Lejonfastigheter placerade Linköping på Green Drinks-kartan under Stadsfesten i somras. Då stod kommunens mål om en koldioxidneutral kommun år 2025 i fokus. Green Drinks är ett globalt koncept, öppet för alla med stort intresse och nyfikenhet i hållbarhets-, miljö- och klimatfrågor. Ett tillfälle att träffas för att diskutera aktuella frågor - informellt och avslappnat. Läs mer på greendrinks.org

För ytterligare information, välkommen att kontakta: Maria Widfeldt, hållbarhetschef Lejonfastigheter, på 013-29 47 79 eller via e-post till maria.widfeldt@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.