Uppsala kommun

Patientbostäder och fler studentlägenheter i Kåbo

Dela

Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti att ge grönt ljus för en ny planläggning för kvarteren Blåsenhus och Trädgården i Kåbo. Planen ska bland annat ge plats för nya student- och patientbostäder.

Visionsbild över kvarteren Blåsenhus och Trädgården, med nya byggnader för studentlägenheter, patientboende och Skandionkliniken. Illustration: White
Visionsbild över kvarteren Blåsenhus och Trädgården, med nya byggnader för studentlägenheter, patientboende och Skandionkliniken. Illustration: White

I våras lämnade fastighetsägaren Akademiska hus AB in en begäran om planbesked för två av sina fastigheter i Kåbo; Blåsenhus och Trädgården. Plan- och byggnadsnämnden ställer sig nu positiva till begäran och därmed kan Uppsala kommun påbörja arbetet med en ny detaljplan för fastigheterna.

I den nya planläggningen ska prövas om det går att bygga 200–250 studentbostäder i kvarteret Blåsenhus på von Kraemers allé, vilket kompletterar det befintliga campusområdet på platsen. Dessutom planeras för servicelokaler i byggnadernas gatuplan, vilket skulle bidra till både ökad trygghet och tillgänglighet.

I detaljplanen utreds också om det går att bygga patientbostäder för barn i kvarteret Trädgården intill Skandionkliniken, på en yta om cirka 1 200 kvadratmeter.

– Det här förslaget med bostäder och service längs von Kraemers allé kommer att ge mer liv och rörelse i området. Det är positivt att Blåsenhus kan fortsätta utvecklas som universitetscampus med en blandning av universitetsinstitutioner, service och bostäder för studenter och forskare, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Eftersom det tidigare bygglovet har upphävts för byggnaden där Skandionkliniken har sin verksamhet, kommer kommunen också att undersöka om det går att anpassa detaljplanen för ett kommande bygglov för denna byggnad.

Känsligt grundvatten

Både kvarteret Blåsenhus och Trädgården ligger på mark som har hög eller extremt hög känslighet för påverkan av grundvattnet. En riskbedömning behöver därför göras i inledningen av planarbetet, för att avgöra vilka delar av den tänkta bebyggelsen som är genomförbar, och vilka skyddsåtgärder som kan behöva fastställas i detaljplanen. Studentbostäderna är tänkta att placeras på ytor som idag används för parkering. 

Nästa steg

Förslaget till ny detaljplan beräknas kunna presenteras i slutet av 2023. Dessförinnan ska allmänhet och intressenter ha fått ge synpunkter vid samråd och granskning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visionsbild över kvarteren Blåsenhus och Trädgården, med nya byggnader för studentlägenheter, patientboende och Skandionkliniken. Illustration: White
Visionsbild över kvarteren Blåsenhus och Trädgården, med nya byggnader för studentlägenheter, patientboende och Skandionkliniken. Illustration: White
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum