Region Örebro län

Patienter i Region Örebro län upplever att vårdcentralerna har blivit bättre

Dela

När länsinvånare har fått svara på frågor om sin upplevelse av primärvården är den stora majoriteten positiva. Sedan den förra mätningen 2017 har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de får ett bättre bemötande på sin vårdcentral.

Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes inom primärvården under slutet av 2019. Patienterna som svarar har fått träffa en läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen.

- Det är verkligen glädjande att patienterna är nöjda och tycker att de får god vård. Det sporrar oss i arbetet att fortsätta utveckla vården nära patienten, säger Karin Sundin (s), ordförande i nämnden för hälso- och sjukvård.

Bra bemötande och emotionellt stöd

Enkäten är uppdelad i sju olika dimensioner (frågeområden). Inom samtliga dimensioner har resultatet förbättrats.

Patienterna i Region Örebro län upplever att man i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet. De äldre är mer nöjda än de yngre men också bland de yngre har upplevelsen förbättrats. Patienterna upplever också att det emotionella stödet är bättre. Det betyder att behandlaren är lyhörd för patientens oro, ångest eller smärta och är tillgänglig och stöttande i detta.

Kontinuitet och koordinering

Men det finns också förbättringsområden. 

- Vi har förbättrat oss mycket sedan tidigare mätningar. Men vi kan fortfarande bli mycket starkare när det gäller kontinuitet och koordinering, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det handlar om hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och hur patienterna upplever kontinuitet, till exempel att man får träffa samma behandlare vid sina besök.

- Här jobbar vi intensivt med att minska antalet hyrläkare och se till att utveckla den vård som är nära patienten. Det innebär att vi utökar samverkan mellan vårdcentraler, sjukhus och länets kommuner. 

Tillgänglighet

- Vi jobbar också med tillgängligheten genom att bygga ut primärvården med särskilda äldremottagningar, vi inför fler mobila team och satsar på en ökad digitalisering i vården med bland annat fler e-tjänster och större möjligheter att kontakta vården via webben.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 2019-10-17 - 2019-11-28. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten. 

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ta del av resultaten här: www.patientenkat.se

Kontaktpersoner

Karin Sundin, regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
telefon 072 - 1420620
e-post: karin.sundin@regionorebrolan.se

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör,
telefon: 019-602 37 00
e-post: jonas.claesson@regionorebrolan.se

Nyckelord

Bilder

Karin Sundin
Karin Sundin
Ladda ned bild
Jonas Claesson
Jonas Claesson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Folktandvården Region Örebro län är först i landet med en kariesmottagning24.2.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Karies är en av världens vanligaste sjukdomar. Av alla vuxna som lagar en tand på grund av karies är det bara cirka 20 % som får behandling för sin kariessjukdom. Därför är Folktandvården Region Örebro län först i landet med att öppna en kariesmottagning. Den bemannas av ett team, bestående av tandsköterska, tandhygienist och tandläkare, med fördjupade kunskaper om hur kariessjukdomen uppkommer och utvecklas.

Örebro län kraftsamlar kring Alfred Nobel20.2.2020 12:26:42 CETPressmeddelande

Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet går nu samma för att satsa på forskning och innovationer. Den samlande personen är världens mest kände svensk – Alfred Nobel. – Vi har allt att vinna på att bättre nyttja Alfred Nobels anda och livsgärning för att stärka tillväxten i Örebro län. Jag är nöjd med och förväntansfull över att vi lyckats samla så många viktiga intressenter i detta gemensamma arbete, säger Iréne Lejegren, regionråd (S) och ordförande för Regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län Regionfullmäktige gav i januari Regionala tillväxtnämnden i uppdrag att verka för att stärka Alfred Nobels som varumärke, med inriktning på industrin och innovationer. Örebro universitetet deltar i satsningen med klara mål: – För vår del handlar det om att projektet ska bidra till kompetensförsörjning, rekrytering av internationella studenter och fungera som en sporre till höjd kvalitet i forskning och utbildning vid Örebro universitet, säger rektor Johan Schnürer. I proj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum