Ekeby Hälsocenter

Patienters engagemang utvecklar vårdcentral

Dela

Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala behöver hitta nya vägar för att ta emot sina patienter, därför tillfrågades patienterna genom en enkät. 606 personer svarade. Mer tid för bokade besök och kortare drop in-besök, blev beskedet.

Hög tillgänglighet i vården är en av de viktigaste prioriteringarna för patienterna. Det visar patientundersökningen som Ekeby Hälsocenter nyligen genomförde.

I undersökningen fick patienterna prioritera tillgängligheten till telefon, drop in och bokade besök. Frågan "Hur viktiga är följande faktorer för dig när du väljer vårcentral?" graderades på en femgradig skala från 1 - oviktig till 5 - helt avgörande. Så här blev svaren för grad 4 och 5:

> Telefon: Helt avgörande 20%. Mycket viktig 49%. Totalt 69 procent.

> Drop in: Helt avgörande 20%. Mycket viktig 45%. Totalt 65 procent.

> Bokat besök: Helt avgörande 40%. Mycket viktig 46%. Totalt 86 procent.

En annan av de frågor som ställdes var "För att korta kötiderna och hinna med fler funderar vi på att korta drop in-besöket till 15 minuter. Om 15 minuter inte räcker så bokas du på en tid senare under dagen eller någon av de kommande dagarna. Vad tycker du om det? Svaren graderades på en femgradig skala från 1 - dåligt till 5 - bra. 69 procent svarade 4 eller 5.

Vårdcentralen har satsat mycket på tillgänglighet och hög bemanning, bland annat genom en omfattande drop in-verksamhet. Men den höga tillgängligheten har skapat en allt större efterfrågan, som i sin tur har ökat väntetiderna. Nya sätt att organisera verksamheten behövdes.

- Patienternas perspektiv har alltid varit vår utgångspunkt då vi planerat vår verksamhet. Det har bland annat inneburit att vi satsat på en omfattande drop in-verksamhet. Nu ser vi att patienterna prioriterar annorlunda och kommer därför att förändra vår organisation, säger Mats Brolin, verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter.

Nya tider för drop in

Från måndagen den 31 oktober förändrar Ekeby Hälsocenter sin mottagning. Antalet timmar som drop in har öppet kommer att minskas till förmån för mer tid till bokade besök.

Drop in till sjuksköterska kommer att ha öppet 8-11 alla vardagar. Besöken begränsas till cirka 15 minuter för att korta väntetiderna. Om 15 minuter inte räcker så bokas patienten till en tid senare under dagen eller till någon av de kommande dagarna.

Hos Ekeby Hälsocenter innebär drop in att patienterna får träffa en sjuksköterska utan att ha bokat en tid i förväg. Mätningar som har gjorts på vårdcentralen visar att sköterskan själv klarar cirka 60 procent av besöken, resterande har behov av att få träffa en läkare eller någon annan vårdgivare, som exempelvis psykolog eller fysioterapeut.

Mer tid för patienter med större behov

Kortare öppettider för drop in och kortare drop in-besök kommer att ge mer utrymme för bokade besök för de patienter som är i större behov av vårdinsatser, är det tänkt.

- Våra möjligheter att planera verksamheten och prioritera patienterna efter deras behov kommer att bli bättre. Fler patienter med större och återkommande behov kommer att kunna få fasta tider för sina besök i stället för att komma till drop in, säger Eva-Mari Bräck som är sjuksköterska och biträdande verksamhetschef med ansvar för sköterske- och läkarmottagningen på Ekeby Hälsocenter.

Psykisk ohälsa

Andra förändringar som vårdcentralen genomför gäller arbetet med psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

En rehabiliteringskoordinator kommer att träffa de patienter som riskerar att bli, eller redan är sjukskrivna. Rehabiliteringskoordinatorn hjälper patienten under rehabiliteringen genom att erbjuda ett paket av olika åtgärder, som samtal med kurator eller psykolog, besök hos fysioterapeut eller egna aktiviteter. Syftet är att minska antalet sjukskrivningar och att korta sjukskrivningsperioderna.

Vårdcentralens team för psykisk hälsa kommer att börja arbeta med en behandlingsmetod som kallas FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy). Metoden innebär större fokus på att hitta förhållningssätt till de psykologiska svårigheter som patienten befinner sig i. Behandlingen innebär både kortare och färre besök. På så vis kan väntetiderna kortas rejält vilket ofta är avgörande för att minska risken för sjukskrivning och försämrat mående.

Tid hos läkare

Bristen på läkartider är stor i hela primärvården. Det finns många orsaker till detta, bland annat att för få allmänläkare utbildas och att primärvården är underfinansierad vilket begränsar möjligheterna att anställa tillräckligt många läkare. Landstinget i Uppsala län satsar minst på primärvården i hela Sverige. För varje invånare lägger vårt landsting cirka 3400 kr per år på primärvård. Snittet i hela landet är 4230 kr och i Stockholm 4500 kr (siffrorna gäller 2015 och är sammanställda av SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Läkarbristen kan alltså bara till viss del lösas genom ökad läkarbemanning. Andra lösningar måste också till.

Ekeby Hälsocenter arbetar därför med att minska behovet av läkare på många olika sätt. Mätningar som har gjorts på vårdcentralen visar att en dryg fjärdedel av alla patienter som söker tid hos läkare har psykiska problem. Därför är en viktig insats att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

Alternativen till läkarbesök behöver också bli fler. På Ekeby Hälsocenter finns därför bland annat sex fysioterapeuter, flera psykologer och kuratorer, en dietist och flertalet olika gruppverksamheter för bland annat stress, kost och fysisk aktivitet.

Kvalitet, kontinuitet och medcinsk kompetens

Ekeby Hälsocenters patientundersökning tog även upp frågor om kvalitet, kontinuitet och medicinsk kompetens. Du kan se alla resultat från undersökningen i bifogat dokument.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Ekeby Hälsocenter
Ekeby Hälsocenter
Ekeby bruk 2L
752 63 Uppsala

018-419 91 02http://www.ekebyhalsocenter.se

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter ägs av Ekebygruppen Vård och Omsorg AB som även äger vårdcentralen Aros Hälsocenter och Ability Care som bedriver arbete med ungdomar med psykisk ohälsa.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Följ Ekeby Hälsocenter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Ekeby Hälsocenter

Aros Läkarmottagning blir Aros Hälsocenter med ny ägare29.8.2018 08:33Pressmeddelande

Två av Uppsalas större vårdcentraler - Ekeby Hälsocenter och Aros Läkarmottagning - blir systervårdcentraler genom att ägarna till Ekeby Hälsocenter förvärvar Aros Läkarmottagning. I samband med ägarbytet byter Aros Läkarmottagning namn till Aros Hälsocenter. Förändringarna innebär att de två vårdcentralerna utvecklar sitt samarbete och kommer tillsammans att kunna erbjuda god tillgänglighet och ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum