Lejonfastigheter AB

Påträffad dynamit i samband med rivning

Dela

Under tisdagen påträffades dynamitstavar vid rivning av en av Lejonfastigheters byggnader i Skeda Udde. Polis tillkallades omgående och det konstaterades snabbt att stavarna saknade tändhattar, och har nu transporterats bort från området.

Lejonfastigheter påbörjade under tisdagen 11 april tillsammans med våra entreprenörer ett rivningsarbete av en tom byggnad i Skeda Udde. Bakom byggnaden finns det som fastighetsägare och entreprenörer trodde var en stängd och låst jordkällare, och som även den omfattas av rivningsbeslutet. 

Det var när rivningen inleddes som den visade sig vara en sprängämnesförvaring från den tid då lanthandeln sålde dynamit, 1950-1960-talet. Däri förvarades stavarna medan tändhattarna förvarades på ett annat ställe. 

Polis tillkallades omgående när dynamitstavarna upptäcktes och tillsammans med sina experter konstaterades det att fyndet var ofarligt, stavarna saknade tändhattar. Dessa har nu transporterats bort från området, och ingen person kom i skada.   

-Jag är glad över att allt har gått bra och över det goda samarbetet mellan oss och polisen i denna händelse, säger Johan Axén, trygghets- och säkerhetssamordnare på Lejonfastigheter. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Axén, trygghets- och säkerhetssamordnare på Lejonfastigheter, på telefon 013-20 55 96 eller via e-post till johan.axen@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.