Lunds stift, Svenska kyrkan

Påven och Luther placeras i Lund

Dela

Den 7 december klockan 10 placeras två bronsbyster föreställande påven Franciskus och Martin Luther i Lund. Bysterna är skapade av Johan Falkman och skänkta av Anders Jarlskog.

Biskop Johan Tyrberg och donatorn Anders Jarlskog. Foto: Camilla Lindskog
Biskop Johan Tyrberg och donatorn Anders Jarlskog. Foto: Camilla Lindskog

Media hälsas välkomna att närvara då bronsbyster av påve Franciskus och Martin Luther monteras och sätts upp på stiftskansliets innergård, Krafts torg 12 b, öster om domkyrkan. Bysterna ska påminna om den ekumeniska gudstjänst som hölls i Lunds domkyrka 2016, då bland andra påven Franciskus deltog.

Media hälsas även välkomna den 15 december klockan 13.30 då bysterna avtäcks av biskop Johan Tyrberg vid en ceremoni där både donatorn och konstnären talar. Musik som spelades vid gudstjänsten i Lunds domkyrka den 31 oktober 2016 och en av Luthers psalmer som fått en nyskriven text av konstnären Johan Falkman ska framföras.

För mer information:
Mats Persson, domkyrkokamrerare
Telefon: 046-15 56 10
E-post: mats.o.persson@svenskakyrkan.se

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift 
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 
http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Kontakter

Bilder

Biskop Johan Tyrberg och donatorn Anders Jarlskog. Foto: Camilla Lindskog
Biskop Johan Tyrberg och donatorn Anders Jarlskog. Foto: Camilla Lindskog
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum