Umeå kommun

Pengar till att förebygga prostitution

Dela

Jämställdhetsutskottet avsätter 50 000 kronor för prostitutionsförebyggande arbete under 2019. Pengarna ska användas till kunskapshöjande insatser riktade till privat sektor, i första hand taxibranschen.

Jämställdhetsutskottet beslutade på sitt sammanträde i oktober 2018 att avsätta 50 000 kronor för att medfinansiera en ansökan till en utlysning från Länsstyrelsen för insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Under det preliminära arbetet med utformningen av ansökan inleddes ett samarbete med UmeBrå, polisen och den regionala koordinationen mot prostitution. Goda förutsättningar finns för ett fördjupat samarbete utifrån de medborgarlöften som finns och den handlingsplan mot prostitution som UmeBrå arbetar med.

Polisens arbete viktigt

Förutsättningen för att projektansökan till Länsstyrelsen skulle lämnas in var att insatserna kunde ske i samverkan med område Utbildning vid Umeå kommun. Då denna förutsättning inte uppfylldes finns reserverade medel kvar i budgeten.

– Polisen driver ett aktivt operativt arbete med prostitution, som är oerhört viktigt. Det är en självklar del av jämställdhetsutskottets uppdrag att bidra med insatser för att höja kunskap och medvetenhet i dessa frågor, säger jämställdhetsutskottets ordförande Charlotta Westerlund (S).

Mer information:

Charlotta Westerlund (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-565 52 66
charlotta.westerlund@umea.se

Solveig Granberg (C)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-220 78 26
solveig.granberg@umea.se

Annika Dalén
utredare, jämställdhet
Umeå kommun
090-16 58 91
072-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum