PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Pensionärer förlorar i köpkraft

Dela

Den som har gått i pension förlorar i köpkraft varje år i förhållande till löntagarna. Trots en god inkomstutveckling i övriga samhället med cirka 3 procent höjs inkomstpensionen bara med 1,4 procent nästa år, vilket är lägre än vad inflationen väntas bli.

Pensionsmyndigheten har idag lämnat sitt förslag till nästa års inkomstindex till regeringen. Inkomstindex är det som används för att beräkna inkomst- och tilläggspensionerna, vilka alltså beräknas öka med 1,4 procent. Sedan tidigare är det klart att garantipensionen, som följer prisbasbeloppet, kommer att höjas med 2,2 procent nästa år.

Pensionshöjningen är alltid 1,6 procentenheter lägre än inkomstökningen. Det beror i sin tur på att nyblivna pensionärer får ett förskott på de framtida pensionshöjningarna, vilket innebär att pensionen då är cirka 15 procent högre än vad den annars skulle vara. Följden blir att de som har gått i pension förlorar i köpkraft varje år i förhållande till löntagarna. Och ju längre någon lever desto större blir den förlorade köpkraften och klyftan till löntagarna växer.

PRO kräver att det årliga avdraget på pensionshöjningarna halveras för att på sikt avskaffas helt. Samtidigt behöver den allmänna pensionen höjas. Om pensionen är så låg att nyblivna pensionärer behöver ett förskott tyder det på att pensionssystemet är underfinansierat och ger för låga pensioner.

Mer information om pensionshöjningen vid olika inkomster finns på vår hemsida: www.pro.se.

Kontakter

Anders Thoré, sakkunnig PRO: anders.thore@pro.se

Sten Söderberg, pressekreterare PRO: sten.soderberg@pro.se, tel:08-701 6710

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 Stockholm

08-701 67 00http://www.pro.se

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum