Kompetensföretagen

Pensionärer handplockas till bristyrken

Dela

Andelen konsulter över 60 år har ökat från 6 till 8 procent sedan 2017. Var fjärde konsult i åldersgruppen har blivit handplockad till jobbet. Det visar ny statistik från Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019.

– Resultaten visar att kompetensföretag spelar en viktig roll i näringslivet genom att identifiera och förmedla konsulter med specifika erfarenheter och färdigheter. Äldre medarbetare har ofta efterfrågade specialistkunskaper, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Konsulter som är 60 år och äldre headhuntas i högre utsträckning än yngre och medelålders konsulter, i 23 respektive 10 och 15 procent av fallen. Äldre konsulter söker oftare jobb via annonser på nätet eller i tidningen medan övriga åldersgrupper tenderar att använda sig av kontakter eller göra spontansökningar.

Pensionärer handplockas

– Vi ser att det finns många äldre personer som vill fortsätta att arbeta, om bara rätt förutsättningar finns. Som konsulter kan de komma överens med kompetensföretaget om hur mycket och när de vill och kan arbeta och det kan förstås anpassas och varieras över tid, förklarar Patrik Eidfelt.

Sedan förra mättillfället 2017 har andelen konsulter i åldersgrupperna 60 eller äldre och 29 år eller yngre vuxit, med 2 respektive 8 procentenheter. Många av de äldre väljer även att fortsätta att arbeta inom bristyrken såsom lärare och läkare. 

– Det har blivit mindre vanligt att arbeta som konsult längre än fem år. Efter två år har de flesta gått över till anställning i något kundföretag. Samtidigt är det attraktivt att jobba som konsult för många äldre och yngre, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

 ..................................................................

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2018 satte våra medlemmar drygt 260 000, varav  70 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med nästan 700 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum