Fastighetsägarna

Per Bolund, bostadsminister, och Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier, medverkar på Jönköpingsdagen 2020.

Dela

Den 20 januari möts fastighetsägare, byggindustrin och kommunen för att diskutera hur alla kan bidra till att Jönköping växer och utvecklas framöver. Frågor som ställs under dagen är: Hur ska Jönköping växa? Hur bygger vi nytt samtidigt som vi bevarar det unika för staden?

Bostadsminister Per Bolund bidrar med regeringens syn på bygg- och bostadspolitiken, stadsarkitekten Bengt Mattias Carlsson lyfter från sitt perspektiv hur vi bygger nytt samtidigt som vi bevarar det unika för Jönköping. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson talar om kommunledningens bild av den framtida utvecklingen i Jönköping. Lokala näringslivsrepresentanter såsom Mattias Carlsson, ordförande Blue Wall och Reine Johansson, Vd HSB Göta, ger sin bild av framtidens utmaningar.

- Jönköpings kommun har haft en hög tillväxt och vi ser att det fortsätter så, därför ställs höga krav på alla parter som är inblandade i kommunens utvecklingsarbete Jag tycker det är viktigt att olika aktörer träffas och pratar om de framtida behoven och prioriteringarna., säger Elin Rickardsson näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna.

Dagen pågår mellan kl. 9.30 och 16.30 på Stora hotellet i Jönköping.

Hålltider under dagen:

Kl. 9.40 Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson inleder

Kl. 11.10 Byggindustrin - Vilka åtgärder behövs för ökat byggande, Catharina Elmsäter- Svärd, Vd Sveriges Byggindustrier

Kl. 11.30 Höghastighetståg – varför behövs nya stambanor, Christer Fritzon, Vd SJ

Kl. 13.00 Regerings bygg och bostadspolitik, Per Bolund, Bostadsminister

För information i detalj se, jonkopingsdagen.se.

Vill du veta mer, kontakta:

Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun, 036-10 55 08, sven.rydell@jonkoping.se

Elin Rickardsson, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna, 036–30 49 82, elin.rickardsson@fastighetsagarna.se

Peter Ek, Sveriges Byggindustrier Jönköping, 036-34 62 70, peter.ek@sverigesbyggindustrier.se 

Dhan Åstrand, seniorkonsult, Åstrand PR, 0707-555 62 27,       dhan.astrand@astrandpr.se 

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad10.12.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum