Jönköpings kommun

Personal i Jönköpings kommun ska krigsplaceras

Dela

Jönköpings kommun ska krigsplacera tillsvidareanställda medarbetare inom alla förvaltningar. Detta görs för att säkerställa tillgången till medarbetare och för att kunna bedriva den ordinarie verksamheten under så kallad höjd beredskap. Det är ett arbete som pågått sedan 2015 – men som nu intensifieras.

- Krigsplaceringen handlar inte om att skicka någon till krig. Personalen är kommunens viktigaste resurs och genom krigsplaceringen planerar vi för att välfärden i Jönköpings kommun tryggas även vid höjd beredskap, säger Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun.

För de anställda inom Jönköpings kommuns förvaltningar innebär krigsplaceringen att medarbetaren ska tjänstgöra även under höjd beredskap. Skyldigheten gäller endast när regeringen beslutat om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Grunden är att medarbetaren blir krigsplacerad på sin ordinarie arbetsplats i kommunen.

Flera kommuner och myndigheter i Sverige har redan krigsplacerat sin personal. Arbetet med krigsplacering påbörjades i Jönköpings kommun redan för några år sedan, men på grund av pandemin stannade arbetet av – men har nu aktualiserats igen.

- Frågan om krigsplacering har varit på gång under en längre tid. Då vi ser en orolig omvärld är det viktigt att alla medarbetare får kunskap om vad en krigsplacering innebär, även om vi idag inte är i en situation med höjd beredskap, säger Johan Fritz.

Kartlägga personalresurser

Räddningstjänsten kommer att leda arbetet med krigsplacering av personal tillsammans med bland annat centrala HR-funktioner och kommunikationsavdelningen. Syftet är att kartlägga vilka resurser som finns tillgängliga för kommunen vid höjd beredskap. Tydlig information kommer att nå ut till medarbetarna via chefer och intranätet.

- Nu får vi en bättre bild av vilka behov som finns i organisationen. Det kan också vara så att en anställd hos oss är med i exempelvis Hemvärnet och då är det viktigt att den personen vet var den ska infinna sig vid eventuell höjd beredskap och att arbetsplatsen är informerad om förutsättningarna, säger Johan Fritz.

Beslutet om att krigsplacera personal i Jönköpings kommun togs 10 juni 2022 av stadsdirektör Johan Fritz efter samverkan med de fackliga organisationerna. Under hösten väntas arbetet fortsätta och medarbetarna kommer att fortlöpande informeras.

Om höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut.

Om krigsplacering med allmän tjänsteplikt

Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och föreskriver om allmän tjänsteplikt. Ingen individ kan ha mer än en krigsplacering och tanken är att personen ska vara krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst nytta för totalförsvaret.

Om krigsorganisation

En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Källa. MSB

Nyckelord

Kontakter

Johan FritzStadsdirektör

Stadskontoret

Tel:036-108090

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 143 579 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum