Personlig affärsledning ger småföretagare möjlighet att återta kontrollen

Dela

I Sverige är 99% av alla företag småföretag. Många av dessa företagsägare är överväldigade av allt arbete som krävs och många har svårt att prioritera och delegera. Men det finns hjälp att få.

Stockholm, 25 januari 2017 - Jan Rydenäs, Managementkonsult och VD för Scandinavian Expansion Group ger numera det stöd som så många småföretagare beskriver och kämpar med dagligen. Att återta kontrollen över sitt företag och skapa en tydlig roll som företagsägare eller VD, samtidigt som det hjälper dem att delegera.

"Jag hjälper företagare som överväldigas av sitt företag. De har i princip alla de grundläggande färdigheter som krävs för att driva ett företag, men de försöker göra allt på egen hand. Jag hjälper dem så att de kan återta kontrollen." Säger Jan Rydenäs.

I Sverige faller 99 % av alla företag under kategorin små företag, vilket innebär att de har 49 anställda eller färre. Det är nära till 1 miljon företag i hela landet. 8 av 10 av ägarna säger att det är kämpigt att på egen hand hantera sina företag. Det är vanligt att småföretagare gör allt arbete själva. De tar på allt ansvar och finner det svårt att fokusera och förr eller senare finner de sig överväldigade. De är i en och samma person ledning, personal, marknadsföring, ekonomi och så vidare. Konsekvenserna innebär ökad stress och relaterade hälsoproblem. Det innebär dessutom att semester och ledighet aldrig är ett alternativ för småföretagare. De kan helt enkelt inte släppa ansvaret för företaget.

Från ett makroekonomiskt perspektiv berör de utmaningar småföretagare står inför inte bara dem själva. Eftersom små företag tar upp så stor del av det svenska näringslivet är det i själva verket ett nationellt problem.

Men det finns alltså lösningar.

”Jag är en affärsrådgivare som erbjuder personligt stöd till småföretagare så de åter kan ta kontroll över deras företag.” säger Jan Rydenäs.

”Problemet att delegera är ett känt faktum, men få småföretagare känner till att det finns en lösning. Det har helt enkelt inte tid att ta itu med det.”

Jan Rydenäs tror att det är lättare och kommer mer naturligt för småföretagare att anställa en affärsrådgivare som Jan Rydenäs på Scandinavian Expansion Group. Någon som dem, som har erfarenhet av att driva ett företag, som har kompetens inom finansiering, och som genom studier i psykologi kan erbjuda förståelse och medkänsla.

Scandinavian Expansion Group arbetar med personlig affärsledning, och ger ett välkommet alternativ till dig som har svårt att hitta smidiga delgeringsalternativ.

Kontakt:

Jan Rydenäs

Telefon: +46 768 17 59 00

E-post: jan.rydenas@scandexpansion.com

Web: http://www.scandexpansion.com/se/jan-ryden%C3%A4s-34892491

Nyckelord

Kontakter

Jan Rydenäs

Bilder

Länkar

Om

Jan Rydenäs
Östermailmstorg 1
114 42 Stockholm

http://www.scandexpansion.com

Följ Jan Rydenäs

Abonnera på våra pressmeddelanden.