Kommerskollegium

Personnummer fortfarande viktigaste SOLVIT-frågan

Dela

SOLVIT: s arbete med att underlätta för den fria rörligheten på EU:s inre marknad har även under 2016 präglats av svårigheter för EU-medborgare att få personnummer. Detta och andra exempel på hinder som personer och företag stött på återfinns i årsrapporten för SOLVIT som Kommerskollegium publicerar idag.

Liksom tidigare år har SOLVIT under 2016 tagit emot ett flertal ärenden från personer med svårigheter att bli folkbokförda och få personnummer. Det handlar ofta om att dessa personer inte kan visa att de kommer att stanna i Sverige i minst ett år, men också om allt för högt ställda krav på sjukförsäkring från Skatteverkets sida. Till exempel drabbades två studerande från Finland respektive Frankrike då de inte kunde hitta någon privat sjukförsäkring som uppfyllde Skatteverkets krav och följaktligen inte kunde bli folkbokförda.

Till rapporten

SOLVIT hjälper företag och privatpersoner som har fått problem när en myndighet hindrar deras fria rörlighet inom EU. SOLVIT analyserar om myndigheten har gjort rätt enligt EU-rätten - ibland beror problemen på att myndigheten tillämpar EU-rätten på fel sätt, i andra fall att lagstiftningen i det aktuella landet strider mot EU-rätten.

  • I de fall där det handlar om en felaktig lagstiftning har SOLVIT möjlighet att lyfta problemet till den nivå där en förändring kan ske. Det är ett viktigt mervärde eftersom en sådan förändring  kan förbättra rörligheten generellt och inte bara i det enskilda fallet, säger Lena Nordquist, samordnare av SOLVIT Sverige.

SOLVIT är ett viktigt verktyg som dagligen verkar för att medborgare och företag ska få ut mesta möjliga av den inre marknaden. SOLVIT fungerar också som en källa till information om hur den inre marknaden fungerar och vilka problem som behöver uppmärksammas. I de ärenden där SOLVIT inte lyckas lösa problemen kan EU-kommissionen som initierat verktyget driva ärenden vidare.

Även om de flesta ärenden som SOLVIT hanterar handlar om personers fria rörlighet kan SOLVIT vara till stor hjälp också för företag som snabbt och kostnadsfritt vill komma tillrätta med hinder de stöter på när de verkar på den inre marknaden.

För mer information kontakta Lena Nordquist, lena.nordquist@kommers.se eller 08-690 49 37

Kontakter

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit29.10.2018 14:32Pressmeddelande

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit. Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

24 deltagare från 8 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning12.10.2018 08:00Pressmeddelande

På måndag den 15 oktober kommer 24 tjänstemän – 13 kvinnor och 11 män – från totalt 8 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som på egen hand utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum