Solna stad

Pilotprojekt med digital screening ska ge ökad läsförmåga

Dela

Under vårterminen bedriver Solna stad ett pilotprojekt på två av stadens grundskolor. Projektet utgörs av ett digitalt verktyg som mäter elevernas ögonrörelser när de läser, för att snabbare identifiera och stötta elever som behöver stöd i sin läsning.

– Syftet med pilotprojektet är att de elever som behöver stöd i sin läsning ska kunna få rätt insatser snabbare. God läsförmåga är en viktig nyckel till såväl personlig utveckling som förbättrade kunskapsresultat i skolan, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Snabbare insatser för elever som behöver stöd

Pilotprojektet bedrivs i utvalda årskurser på Parkskolan och Ekensbergsskolan tillsammans med företaget Lexplore som har utvecklat det nya verktyget. Eleverna får först göra en så kallad screening där deras ögonrörelser läses av medan de läser en text. Resultatet av screeningen skickas sedan till den ansvariga läraren som direkt får underlag för elevernas läsförmåga. Tanken är att skolan på detta vis snabbare ska kunna identifiera vilka elever som behöver stöd i sin läsning och därefter kunna sätta in stöttande insatser.

Jämförs med analoga prov

Solna stad genomför sedan innan analoga tester varje termin på läsåret, så kallade DLS-prov (diagnostiska läs- och skrivprov). Staden vill nu undersöka huruvida ett nytt digitalt hjälpmedel påskyndar såväl genomförandet av proven som sammanställningen av resultaten. Med det nya hjälpmedlet följer också intensivträningsmaterial där förhoppningen är att elevernas kunskaper höjs till följd av materialet. Lärare på de utvalda skolorna kommer sedan att få utvärdera det nya digitala verktyget gentemot DLS-proven.

En lärarroll i förändring

Pilotprojektet är en del i det pågående arbetet med en lärarroll i förändring, och är en av insatserna som ska kunna avlasta lärarnas arbetsbörda i syfte att frigöra tid att fokusera på kärnuppdraget.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum