Mobility Sweden

Pilotprojekt visar vägen för ökad plaståtervinning av bilar

Dela

Återvunna stötfångare blir nya registreringsskylthållare genom det branschöverskridande projektet ”The Sign”, med ledande aktörer som Volvo Cars, Motorbranschens Riksförbund, Biliakoncernens dotterbolag Jönköpings Bildemontering, If skadeförsäkring, RISE, Formac, Stena Recycling och Mobility Sweden.

Från vänster; Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Stena Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars samt Robert Carlström/If
Från vänster; Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Stena Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars samt Robert Carlström/If

Varje år återvinns omkring 200 000 uttjänta bilar i Sverige, där 20 procent av bilarna utgörs av plast. Utöver detta är cirka 600 000 bilar inblandade i till exempel olyckor som innebär att bildelar måste bytas ut. Enligt lagen om producentansvar ska uttjänta bilar återvinnas till minst 95 procent.

Att materialåtervinna metaller är förhållandevis enkelt, men plaster har hittills främst energiåtervunnits, det vill säga skickats till förbränning. Det som tidigare motverkat materialåtervinning av plast är bland annat att priset på nytillverkad plast länge har varit lägre än för återvunnen plast. Nytillverkad plast har även fördelen av att ha en känd materialkvalitet och att uppfylla efterfrågan över tid. Med projektet The Sign möter vi nu branschens högt ställda mål om en ännu högre grad av materialåtervinning. Med krav på avancerade återvinningsprocesser har vi nu utvecklat en separat insamling av uttjänta plastdetaljer.

I pilotprojektet The Sign demonstreras hur man skapar ett nytt högvärdigt material av plast baserat på bilens stötfångare.

– Det övergripande syftet med projektet har varit att demonstrera, men också realisera en lösning som bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att återvinna mer plastmaterial sparar vi resurser vilket även gynnar klimatet. Vår ambition är att detta projekt ska kunna utvidgas och omfatta fler insamlade plastdetaljer och fler produkter av återvunnen plast, säger Anna Henstedt, miljöansvarig, Mobility Sweden.

Insamlingen av de uttjänta stötfångarna kommer i första hand från verkstäder och bildemonterare. Stena Recycling samlar in materialet och maler ner till cirka fem millimeter stora flingor, och på så vis skapas en ny råvara. Av denna råvara producerar sedan Formac nya registreringsskylthållare.

- Dessa nya registreringsskylthållare kommer till att börja med monteras på nya personbilar ute hos återförsäljare i Sverige. Liljas bil är den första att testa produkten medan vi utvärderar och förfinar processen. Målet är sedan att vi ska lansera denna nya hållare för hela branschen under Q1 2023, säger Jacob Hermansson, VD på Formac.

Fördelarna med projektet är flera:

 • Bilproducenterna får kunskap om de bör implementera förändringar redan i utvecklingsstadiet för att gynna ökad plaståtervinning.
 • Stena Recycling får mer kunskap om i vilken grad modifiering/rensning som krävs för att återvunnet material ska kunna användas för tillverkning av nya produkter.
 • Genom projektet ges ökad kunskap om metoder/processer/teknik, samverkan, logistik och nödvändigt informationsutbyte.
 • Branschen får kunskap om vad som krävs för att detta ska bli en lönsam insamling och produktion.
 • Branschen får kunskap om hur man säkerställer tillgången av återvunnen råvara.

Mer fakta om stötfångare och registreringsskylthållare:

 • En stötfångare från en Volvo-bil väger i snitt cirka 5-6 kg och består av plasten PP-EPDM.
 • När en skadeverkstad kastar 2 st stötfångare i veckan motsvarar det cirka 528 kg plast/år, vilket står för 1 426 kg CO2. Detta i sin tur motsvarar cirka 600 mils bilresa, exempelvis från Kiruna till Wien i Österrike och tillbaka.
 • Registreringsskyltshållarna är tillverkade av 100 procent återvunnen råvara. Hållarna är till 100 procent återvinningsbara den dagen de blir uttjänta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Henstedt
Miljöansvarig
Mobility Sweden

070-235 60 53
anna.henstedt@mobilitysweden.se

 Logotyp

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.The SignFler videor

Kontakter

Bilder

Från vänster; Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Stena Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars samt Robert Carlström/If
Från vänster; Anna Henstedt/Mobility Sweden, Anton Stjernqvist/Stena Recycling, Samuel Linddahl/Jönköpings Bildemontering, Jacob Hermansson/Formac, Tom Engblom, Volvo Cars samt Robert Carlström/If
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

 • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

  • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar1.7.2022 09:44:02 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsek

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum