Stockholms stad

"Pimp my soc" - nu var det Skärholmens stadsdelsförvaltnings tur!

Dela

Fredagen den 11 november kl.13.00 invigdes ett samtalsrum inrett utifrån barn och ungas behov

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har hjälpt Skärholmen stadsdelsförvaltning att pimpa ett besöksrum. Det tidigare ganska vita och kala besöksrummet är nu ett välkomnande, varmt och ombonat rum för barn och ungdomar. Allt utifrån barn och ungas önskemål.

– Ungdomar vi möter beskriver hur viktig miljön är för hur möten på socialtjänsten upplevs. En mysig, varm och hemtrevlig miljö gör att de känner sig bemötta och välkomnade. Det underlättar samtal om jobbiga saker, säger Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn.

Om Maskrosbarns erbjudande ”Pimp My Soc”
Idén om ”Pimp My Soc” kom efter en rapport där Maskrosbarn intervjuade barn och ungdomar med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. I rapporten kom det fram att många upplevde den fysiska miljön i samtalsrum som ett problem. Rummen kändes avskalade, stela och kalla, vilket gjorde dem ännu mer oroliga och nervösa. En av ungdomarna kom då på idén "Pimp My Soc".

I våras erbjöd Stockholms stad Maskrosbarn att pimpa ett besöksrum per stadsdelsförvaltning.

Följ Maskrosbarn på Instagram (@maskrosbarnorg) för att se barnrummen.

 

Om barnrättsorganisationen Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn och ungdomar med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa. Organisationen arbetar dels med stödjande arbete. exempelvis läger, ungdomsgårdar och samtalsstöd, dels opinionsbildande arbete.

Läs mer om Maskrosbarn http://www.maskrosbarn.org/

 

Om socialtjänstens stöd till barn och unga
I varje kommun finns en socialtjänst. Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr hur socialtjänsten ska arbeta för att uppnå det.

Socialtjänsten utgår från “barnets bästa” som det står skrivet i barnkonventionen. Socialtjänsten ska därmed ge stöd utifrån hur barn och ungdomar vill ha det.

 

Kontakt

Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn

sandra@maskrosbarn.org, telefon: 073-08122 03

Lena Thorson, avdelningschef socialtjänsten Skärholmens stadsdelsförvaltning

lena.thorson@stockholm.se, telefon: 08-508 24 801

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum